Sebejistě do práce

České Budějovice

místo:
termín:
 • 18. 9. 2023 - 30. 1. 2024
volná místa:
 • dopolední kurz: od 8:30 do 12:00 hod.
 • Michaela Švecová
 • koordinátorka projektu
Hlídání dětí (omezená kapacita)
Následná podpora

Pro koho je kurz určen

Pro ženy na rodičovské dovolené, které nemají platnou pracovní smlouvu nebo se nemohou (např. z důvodu směnnosti, změny bydliště apod.) vrátit na své původní pracovní místo.

Pro nezaměstnané ženy s dětmi do 15 let evidované na ÚP jako uchazečky o zaměstnání déle než 5 měsíců.

Pro ženy v domácnosti pečující o dítě do 15 let či osobu blízkou nebo závislou na pomoci.

 

Jak kurz probíhá

Pravidelně každé pondělí a úterý, v čase od 8:30 do 12:00 hodin. 

Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

Nepravidelně a to pouze v případě setkání s psychologem (1x).

dva víkendové workshopy: 7. – 8. 10. 2023 a 3. – 4. 2. 2024

Po kurzu dokážu:

sebejistě řídit vlastní kariéru a svůj další rozvoj

reagovat na rychle se měnící požadavky na trhu práce 

připravit se na pohovor a vypracovat životopis pro konkrétní/vybranou prac. pozici

mít přehled v oblasti aktuálních digitálních technologií 

úspěšně komunikovat, jednat a vhodně prezentovat svůj projekt nebo názor před ostatními členy týmu

lépe pochopit reakce sebe a jednání druhých

zapojit tvůrčí myšlení do týmové i samostatné práce

najít, posoudit a použít data a informace

uvědomit si vlastní hodnoty, silné stránky a cíle

 

Praktická náplň kurzu:

platformy pro online spolupráci

tvorba digitálního obsahu

bezpečnost v online prostředí

kritické myšlení a práce s informacemi, textem a tabulkami

sebeprezentace a neverbální komunikace

příprava na návrat na pracovní trh

 

NÁSLEDNÁ PODPORA

Po úspěšném absolvování možnost další individuální podpory:
Koučink
Individuální školení, kurz
Podporované pracovní místo

  Zažijete zajímavá setkání, navážete nová přátelství a otevřete si cestu k dalšímu osobnímu i profesnímu růstu.

  Nezávazná přihláška


  Pravidla zpracování osobních údajů.

  České Budějovice