Kurz osobního rozvoje, komunikačních a prezentačních dovedností

České Budějovice

místo:
termín:
  • 13. září 2021 – 23. ledna 2022
volná místa:
  • odpolední kurz od 12:30 do 16:00 hod.
na základě individuální domluvy s koordinátorkou
  • Klára Šafková
  • koordinátorka projektu
Hlídání dětí
Následná podpora

Pro koho je kurz vhodný

Pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce.

Pro ženy, které si chtějí obnovit, doplnit či rozšířit počítačové a další znalosti.

Pro ženy, které chtějí lépe poznat samy sebe, své silné a slabé stránky a chtějí na sobě pracovat.

Pro ženy na MD/RD a ženy pečující o malé děti bez trvalého bydliště v Praze.

Jak kurz probíhá

Pravidelně každé pondělí a úterý, vždy 3,5 hodiny – dopolední výuka v čase 12:30 – 16:00, z čehož budou 4 lekce probíhat online.
Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

Nepravidelně a to pouze v případě setkání s psychologem (1x).

O víkendu 18.- 19. 9. 2021 a 22. – 23. 1. 2022.

Online 3 x 1,5 hodiny a za celý kurz, zpravidla dopoledne nebo večer.

Hlavní část kurzu probíhá při pravidelných lekcích. Během nich se naučíte vyhledávat, vyhodnocovat a předávat informace ostatním členům týmu. V průběhu kurzu vytvoříte ve spolupráci s dalšími 2-3 účastnicemi tým – firmu. Vyberete si oblast podnikání a od této chvíle budete všechny nové poznatky používat pro vaše pomyslné prosazení se na trhu. V týmu si budete měnit role, budete se učit prosadit svůj názor, ale také pracovat podle pravidla win-win (každý vyhrává). Budete poznávat sebe i své spolupracovníky a hledat nejlepší cestu k zadanému cíli. Budete se učit prezentovat výsledky své práce. Naučíte se efektivně komunikovat, získáte větší sebevědomí při vystupování před lidmi. Kromě klasické výuky Vás čeká také výuka formou sdílení poznatků. Lekce budou zaměřené na práci v online prostředí, často budete pracovat ve sdílených dokumentech. Naučíte se upravovat fotografie a videa a zlepšíte své povědomí o bezpečnosti na internetu a naučíte se, jak psát přitažlivé propagační texty.

Co vás čeká

Počítačové dovednosti:

Kancelářský balík MS Office
Aktuální online aplikace
Grafické programy pro tvorbu propagačních materiálů a úpravu obrázků a fotek
Tvorba www
Sociální sítě

Osobní rozvoj a měkké dovednosti:

Osobnostní typologie
Psychologický rozbor – silné a slabé stránky, zdroje motivace
Práce s textem – naučíte se psát přitažlivé propagační texty
Prezentační dovednosti – jak efektivně prezentovat, pracovat s dotazy a námitkami
Kritické myšlení – vyhledávání informací, využití relevantních zdrojů
Moderní online prezentace – specifika online (sebe)prezentace
Stressmanagement a práce s trémou

Kariéra:

Pracovní cíle a směřování
Tvorba životopisu a motivačního dopisu dle současných trendů
Příprava na pohovor
Jak úspěšně najít práci
Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
Seminář s odborníkem z úřadu práce

Co získáte

Certifikát o úspěšném absolvování

Online studijní materiály (prezentace a výuková videa na portálu www.virtualnikolega.cz)

Výstupy z kurzu a vaší práce (psychologická zpráva a vámi zpracované dokumenty)

A také…

Čas sama pro sebe a pro vlastní rozvoj

Možnost vystoupit ze stereotypu péče o domácnost a o rodinu

Program pro děti na dva půldny v týdnu

Nové zážitky, kontakty a přátele

NÁSLEDNÁ PODPORA

Po úspěšném absolvování možnost další individuální podpory:
Koučink
Individuální školení, kurz

    Nezávazná přihláška


    Pravidla zpracování osobních údajů.

    České Budějovice