Kurz osobního rozvoje pro maminky

Domažlice

místo:
termín:
 • 26. 9. 2022 - 13. 12. 2022
volná místa:
 • 8:30 - 11:30 (10 míst)
 • 12:00 - 15:00 (10 míst )
Informační schůzka - termín dle individuální domluvy s koordinátorkou
 • Veronika Schuster Fišerová
 • koordinátorka projektu
Hlídání dětí

Pro koho je kurz vhodný

Pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce.

Pro ženy, které si chtějí obnovit, doplnit či rozšířit počítačové a další znalosti.

Pro ženy, které chtějí lépe poznat samy sebe, své silné a slabé stránky a chtějí na sobě pracovat.

Pro ženy pečující o děti do 15 let či osobu blízkou nebo ženy ohrožené sociálním vyloučením s bydlištěm nebo vazbou na MAS Český Les, seznam obcí ZDE  

Jak kurz probíhá

Pravidelně každé pondělí a úterý dopolední kurz 8:30 – 11:30 nebo odpolední kurz 12:00 – 15:00. Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

Nepravidelně a to pouze v případě setkání s psychologem (1x).

O víkendu 15. – 16. 10. 2022.

Online 3-4 lekce za celý kurz, zpravidla v čase výuky nebo večer.

Stěžejní část kurzu probíhá při pravidelných lekcích. Během nich vytvoříte ve spolupráci s dalšími 2-3 účastnicemi tým – firmu. Vyberete si oblast podnikání a od této chvíle budete všechny nové poznatky používat pro vaše pomyslné prosazení se na trhu. V týmu si budete měnit role, budete se učit prosadit svůj názor, ale také pracovat podle pravidla win-win (každý vyhrává). Budete poznávat sebe i své spolupracovníky a hledat nejlepší cestu k zadanému cíli. Budete se učit prezentovat výsledky své práce.

Co vás čeká
Počítačové dovednosti:

Kancelářský balík MS Office
Aktuální online aplikace
Grafické programy pro tvorbu propagačních materiálů a úpravu obrázků a fotek
Tvorba www
Sociální sítě

Osobní rozvoj a měkké dovednosti:

Psychologický rozbor – silné a slabé stránky, zdroje motivace
Time management – jak si zorganizovat čas, jak skloubit rodinu s prací a dalšími aktivitami
Stres management – jak pracovat se stresem a nehroutit se
Komunikační styly a osobnostní typologie – jak zvládat komunikaci s různými typy lidí v práci i doma
Prezentační dovednosti – jak efektivně prezentovat, pracovat s dotazy a námitkami
Orientace na trhu práce – životopis, motivační dopis, příprava na pohovor

Co získáte

Certifikát o úspěšném absolvování

Online studijní materiály (prezentace a výuková videa na portálu www.virtualnikolega.cz)

Výstupy z kurzu a vaší práce (psychologická zpráva a vámi zpracované dokumenty)

A také:

Čas sama pro sebe a pro vlastní rozvoj

Možnost vystoupit ze stereotypu péče o domácnost a o rodinu

Program pro děti na dva půldny v týdnu

Nové zážitky, kontakty a přátele

  Nezávazná přihláška


  Pravidla zpracování osobních údajů.

  Domažlice