Kurz osobního rozvoje pro maminky

Horšovský Týn / Otov

místo:
termín:
 • 4. 10. 2021 - 1. 2. 2022
volná místa:
 • Otov – 8:30 do 12:00
 • Horšovský Týn – 13:00 do 16:30
termín dle individuální domluvy s koordinátorkou (během září)
 • Veronika Schuster Fišerová
 • koordinátorka projektu
Hlídání dětí
Následná podpora

Pro koho je kurz vhodný

Pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce.

Pro ženy, které si chtějí obnovit, doplnit či rozšířit počítačové a další znalosti.

Pro ženy, které chtějí lépe poznat samy sebe, své silné a slabé stránky a chtějí na sobě pracovat.

Pro ženy pečující o děti do 15 let či osobu blízkou s bydlištěm nebo vazbou na MAS Český Les, seznam obcí ZDE  a splňující některou z dalších podmínek

• vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců.
• mladší 25 let.
• ve věku 50 a více let.
• s nízkou úrovní kvalifikace (základní vzdělání).
• se zdravotním postižením.
• z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí.
Dále pro ženy s bydlištěm nebo vazbou na MAS Český Les a s nízkou úrovní kvalifikace nebo se zdravotním postižením bez nutnosti péče o dítě nebo osobu blízkou.

Jak kurz probíhá

Pravidelně každé pondělí a úterý. Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

Nepravidelně a to pouze v případě setkání s psychologem (1x).

O víkendu 16. – 17. 10. 2021 a 5. – 6. 2. 2022.

Online 3-5 lekcí za celý kurz, zpravidla v čase výuky nebo večer.

Stěžejní část kurzu probíhá při pravidelných lekcích. Během nich vytvoříte ve spolupráci s dalšími 2-3 účastnicemi tým – firmu. Vyberete si oblast podnikání a od této chvíle budete všechny nové poznatky používat pro vaše pomyslné prosazení se na trhu. V týmu si budete měnit role, budete se učit prosadit svůj názor, ale také pracovat podle pravidla win-win (každý vyhrává). Budete poznávat sebe i své spolupracovníky a hledat nejlepší cestu k zadanému cíli. Budete se učit prezentovat výsledky své práce.

Co vás čeká

Počítačové dovednosti:

Kancelářský balík MS Office
Aktuální online aplikace
Grafické programy pro tvorbu propagačních materiálů a úpravu obrázků a fotek
Tvorba www
Sociální sítě

Osobní rozvoj a měkké dovednosti:

Psychologický rozbor – silné a slabé stránky, zdroje motivace
Time management – jak si zorganizovat čas, jak skloubit rodinu s prací a dalšími aktivitami
Stres management – jak pracovat se stresem a nehroutit se
Komunikační styly a osobnostní typologie – jak zvládat komunikaci s různými typy lidí v práci i doma
Komunikace tělem a vzhledem – vliv vzhledu na sebevědomí a sebevnímání, dress code
Prezentační dovednosti – jak efektivně prezentovat, pracovat s dotazy a námitkami

Co získáte

Certifikát o úspěšném absolvování

Online studijní materiály (prezentace a výuková videa na portálu www.virtualnikolega.cz)

Výstupy z kurzu a vaší práce (psychologická zpráva a vámi zpracované dokumenty)

A také:

Čas sama pro sebe a pro vlastní rozvoj

Možnost vystoupit ze stereotypu péče o domácnost a o rodinu

Program pro děti na dva půldny v týdnu

Nové zážitky, kontakty a přátele

NÁSLEDNÁ PODPORA

Po úspěšném absolvování možnost další individuální podpory:
Koučink
Individuální školení, kurz
Podporované pracovní místo

  Nezávazná přihláška


  Pravidla zpracování osobních údajů.

  Horšovský Týn / Otov