Kurz osobního rozvoje pro maminky

Olešná

místo:
termín:
  • 22. 9. 2021 – 6. 2. 2022
volná místa:
  • dopolední kurz od 8:30 do 12:00
začátek září (termín bude upřesněn)
  • Barbora Čížková
  • koordinátorka projektu
Hlídání dětí
Následná podpora

Pro koho je kurz vhodný

Pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce.

Pro ženy, které si chtějí obnovit, doplnit či rozšířit počítačové a další znalosti.

Pro ženy, které chtějí lépe poznat samy sebe, své silné a slabé stránky a chtějí na sobě pracovat.

Pro ženy na rodičovské dovolené a bez trvalého bydliště v Praze.

Jak kurz probíhá

Pravidelně každou středu a čtvrtek dopoledne. Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

Nepravidelně a to pouze v případě setkání s psychologem (1x).

O víkendu 9. 10. – 10. 10. 2021 a 5. 2. – 6. 2. 2022.

Online 3x 1,5 hodiny za celý kurz, zpravidla dopoledne nebo večer.

Stěžejní část kurzu probíhá při pravidelných lekcích. Během nich vytvoříte ve spolupráci s dalšími 2-3 účastnicemi tým – firmu. Vyberete si oblast podnikání a od této chvíle budete všechny nové poznatky používat pro vaše pomyslné prosazení se na trhu. V týmu si budete měnit role, budete se učit prosadit svůj názor, ale také pracovat podle pravidla win-win (každý vyhrává). Budete poznávat sebe i své spolupracovníky a hledat nejlepší cestu k zadanému cíli. Budete se učit prezentovat výsledky své práce.

Co vás čeká

Počítačové dovednosti:

Kancelářský balík MS Office
Aktuální online aplikace
Grafické programy pro tvorbu propagačních materiálů a úpravu obrázků a fotek
Tvorba webových stránek
Sociální sítě

Osobní rozvoj a měkké dovednosti:

Psychologický rozbor – silné a slabé stránky, zdroje motivace
Time management – jak si zorganizovat čas, jak skloubit rodinu s prací a dalšími aktivitami
Stres management – jak pracovat s dlouhodobým i krátkodobým stresem
Komunikační styly a osobnostní typologie – jak zvládat komunikaci s různými typy lidí v práci i doma
Komunikace tělem a vzhledem – vliv vzhledu na sebevědomí a sebevnímání, dress code
Moderní online prezentace – jak efektivně prezentovat v online prostředí
Práce s textem – jak správně zpracovat informace do písemných výstupů
Kritické myšlení – vyhledání a vyhodnocení relevantních informací

Co získáte

Certifikát o úspěšném absolvování

Online studijní materiály (prezentace a výuková videa na portálu www.virtualnikolega.cz)

Výstupy z kurzu a vaší práce (psychologická zpráva a vámi zpracované dokumenty)

A také:

Čas sama pro sebe a pro vlastní rozvoj

Možnost vystoupit ze stereotypu péče o domácnost a o rodinu

Program pro děti na dva půldny v týdnu

Nové zážitky, kontakty a přátele

NÁSLEDNÁ PODPORA

Po úspěšném absolvování možnost další individuální podpory:
Koučink
Individuální školení, kurz
Podporované pracovní místo

    Nezávazná přihláška


    Pravidla zpracování osobních údajů.

    Olešná