Kurz osobního rozvoje pro maminky

Pelhřimov

místo:
termín:
  • 14. 9. - 15. 12. 2022
volná místa:
  • Odpolední kurz: 12:00 - 15:00
Přípravná lekce a informační schůzka: 6. 9. 2022
  • Barbora Čížková
  • koordinátorka projektu
Hlídání dětí

Pro koho je kurz vhodný

Pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce.

Pro ženy, které si chtějí obnovit, doplnit či rozšířit počítačové a další znalosti.

Pro ženy, které chtějí lépe poznat samy sebe, své silné a slabé stránky a chtějí na sobě pracovat.

Pro ženy na rodičovské dovolené a bez trvalého bydliště v Praze.

Jak kurz probíhá

Pravidelně každou středu a čtvrtek. Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

Nepravidelně a to pouze v případě setkání s psychologem (1x).

Víkendový workshop (datum bude upřesněno).

Online cca 3 x 1,5 hodiny za celý kurz, zpravidla dopoledne nebo večer.

Stěžejní část kurzu probíhá při pravidelných lekcích. Během nich vytvoříte ve spolupráci s dalšími 2-3 účastnicemi tým – firmu. Vyberete si oblast podnikání a od této chvíle budete všechny nové poznatky používat pro vaše pomyslné prosazení se na trhu. V týmu si budete měnit role, budete se učit prosadit svůj názor, ale také pracovat podle pravidla win-win (každý vyhrává). Kurz klade důraz na orientaci v informacích, jejich vyhodnocování a samostatné vyhledávání potřebných údajů pro vaši práci. Budete poznávat sebe i své spolupracovníky a hledat nejlepší cestu k zadanému cíli. Lekce budou zaměřené na práci v online prostředí, často budete pracovat ve sdílených dokumentech. Naučíte se upravovat fotografie a videa a zlepšíte své povědomí o bezpečnosti na internetu. Osvojíte si psaní přitažlivých propagačních textů a budete se učit prezentovat výsledky své práce. Kromě klasické výuky Vás čeká také výuka formou sdílení poznatků. Proniknete do efektivní komunikace a získáte větší sebevědomí při vystupování před lidmi.

Co vás čeká

Počítačové dovednosti:

Kancelářský balík MS Office
Aktuální online aplikace
Tvorba webových stránek
Grafické programy pro tvorbu propagačních materiálů a úpravu obrázků a fotek
Sociální sítě

Osobní rozvoj a měkké dovednosti:

Pracovně motivační analýza – silné a slabé stránky, zdroje motivace
Komunikační styly a osobnostní typologie – jak zvládat komunikaci s různými typy lidí v práci i doma
Prezentační dovednosti – jak dobře prezentovat sebe i své produkty
Bezpečnost na internetu – jaké nástrahy se skrývají v hlubinách internetových

Orientace na trhu práce:
Vylepšená forma životopisu
Příprava na pracovní pohovor

Co získáte

Certifikát o úspěšném absolvování

Výstupy z kurzu a vaší práce (psychologická zpráva a vámi zpracované dokumenty)

A také:

Čas sama pro sebe a pro vlastní rozvoj

Možnost vystoupit ze stereotypu péče o domácnost a o rodinu

Program pro děti na dva půldny v týdnu

Nové zážitky, kontakty a přátele

    Nezávazná přihláška


    Pravidla zpracování osobních údajů.

    Pelhřimov