Kurz osobního rozvoje pro maminky

Strakonice

místo:
termín:
 • 14. 9. 2022 - 15. 12. 2022
volná místa:
 • dopolední kurz od 8:30 do 11:30
 • odpolední kurz od 12:00 do 15:00 - volná místa již jen v odpoledním kurzu
Nezávazná informační schůzka se uskuteční 16.6.2022 od 10:00 v MC Beruška ve Strakonicích.
 • Klára Šafková
 • koordinátorka projektu
Hlídání dětí

Pro koho je kurz vhodný

Pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce.

Pro ženy, které si chtějí obnovit, doplnit či rozšířit počítačové a další znalosti.

Pro ženy na mateřské či rodičovské dovolené bez trvalého bydliště v Praze.

Jak kurz probíhá

Pravidelně každou středu a čtvrtek. Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

Nepravidelně a to v případě setkání s psychologem (1x) a při online lekcích (3x).

O víkendu 8.10.2022 – 9.10.2022

Stěžejní část kurzu probíhá při pravidelných lekcích.

Během nich vytvoříte ve spolupráci s dalšími 2-3 účastnicemi tým – firmu. Vyberete si oblast podnikání a od této chvíle budete všechny nové poznatky používat pro vaše pomyslné prosazení se na trhu. V týmu si budete měnit role, budete se učit prosadit svůj názor, ale také pracovat podle pravidla win-win (každý vyhrává). Budete poznávat sebe i své spolupracovníky a hledat nejlepší cestu k zadanému cíli. Budete se učit prezentovat výsledky své práce.

Co vás čeká

Počítačové dovednosti:
Kancelářský balík MS Office
Aktuální online aplikace
Grafické programy pro tvorbu propagačních materiálů a úpravu obrázků a fotek
Tvorba www

Osobní rozvoj a měkké dovednosti:

Psychologický rozbor – silné a slabé stránky, zdroje motivace
Prezentační dovednosti – jak efektivně prezentovat, pracovat s dotazy a námitkami

Orientace na trhu práce:

Životopis

Motivační dopis / motivační video

Příprava na pracovní pohovory

Co získáte

Certifikát o úspěšném absolvování

Výstupy z kurzu a vaší práce (psychologická zpráva a vámi zpracované dokumenty)

A také:

Čas sama pro sebe a pro vlastní rozvoj

Možnost vystoupit ze stereotypu péče o domácnost a o rodinu

Program pro děti na dva půldny v týdnu

Nové zážitky, kontakty a přátele

  Nezávazná přihláška


  Pravidla zpracování osobních údajů.

  Strakonice