Kurz osobního rozvoje pro maminky

Suchdol nad Lužnicí

místo:
termín:
  • 15. září 2022 - 16. prosince 2022
volná místa:
  • středa a čtvrtek - 8:30 - 12:00
Informační schůzka: Individuální po domluvě s koordinátorkou
  • Michaela Švecová
  • koordinátorka projektu
Hlídání dětí

Pro koho je kurz vhodný

Pro ženy, které si chtějí doplnit, rozšířit nebo zopakovat počítačové znalosti.

Pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce.

Pro ženy, které chtějí lépe poznat samy sebe, své silné a slabé stránky a vhodný profesní směr.

Pro ty ženy, které na sobě chtějí pracovat.

Pro osoby vracející se na trh práce po návratu z MD/RD, rodiče s dětmi do 15 let a samoživitelé.

Jak kurz probíhá

Pravidelně každá středa a čtvrtek, 8:30 – 12:00 – závěrečná prezentace pátek 16. 12. 2022

Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

1x individuální setkání s psychologem, po předchozí domluvě, mimo lekce.

O víkendu: 15. – 16. 10. 2022

Hlídání dětí je zdarma.

Hlavní část kurzu probíhá při pravidelných lekcích. Během nich vytvoříte ve spolupráci s dalšími 2-3 účastnicemi tým – firmu. Vyberete si oblast podnikání a od této chvíle budete všechny nové poznatky používat pro vaše pomyslné prosazení se na trhu. V týmu si budete měnit role, budete se učit prosadit svůj názor, ale také pracovat podle pravidla win-win (každý vyhrává). Budete poznávat sebe i své spolupracovníky a hledat nejlepší cestu k zadanému cíli. Budete se učit prezentovat výsledky své práce.

Co vás čeká

Počítačové dovednosti:

Kancelářský balík MS Office
Aktuální online aplikace
Grafické programy pro tvorbu propagačním materiálů a úpravu obrázku a fotek
Tvorba www

Kariéra:
Pracovní cíle a směřování
Tvorba životopisu a motivačního dopisu – dle současných trendů
Příprava na pohovor
Jak úspěšně najít práci
Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
Osobní rozvoj:

Psychologický rozbor – silné a slabé stránky, zdroje vaší motivace a co vás pohání vpřed
Komunikační styly a osobnostní typologie
Prezentační dovednosti

Co získáte

Certifikát o úspěšném absolvování

Výstupy z kurzu a vaší práce (psychologická zpráva, životopis, vámi zpracované dokumenty)

    Nezávazná přihláška


    Pravidla zpracování osobních údajů.

    Suchdol nad Lužnicí