Financují naše služby

FINANCUJÍ NAŠE SLUŽBY

OPZ– Operační program zaměstnanost (od 2016)

investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání

investiční priorita 1.2 Rovnost žena mužů

investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování

investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

investiční priorita 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

prioritní osa PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Minulé

OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání (2014–2015)

 • projekt Mám pod čepicí(CZ.1.07/3.1.00/50.0021)

oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (2011–2013)

 • projekt Jak na to(CZ.1.07/3.2.08/02.0036)

OPPA – Operační program Praha adaptabilita

2. prioritní osa – Podpora vstupu na trh práce (2008–2010 a 2015)

 • projekt Nastupte si(CZ.2.17/2.1.00/37101)
 • projekt V práci jako doma(CZ.2.17/2.1.00/31617)

OPLZZ – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

oblast podpory 2.1. Posílení aktivních politik zaměstnanosti (2010–2015)

 • projekt V práci jako doma(CZ.1.04/2.1.01/D8.00038)
 • projekt Vítr do plachet(CZ.1.04/2.1.01/91.00262)
 • projekt Jak se neztratit(CZ.1.04/2.1.01/44.00167)

oblast podpory 3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (2011–2015)

 • projekt Vozataj II(CZ.1.04/3.3.05/96.00048)
 • projekt Vozataj (CZ.1.04/3.3.05/68.00078)

oblast podpory 3.4. Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života (2009–2014)

 • projekt Podnikám a vynikám(CZ.1.04/3.4.04/88.00359)
 • projekt Lehké motivačno(CZ.1.04/3.4.04/26.00488)
 • projekt Umanutý zavináč(CZ.1.04/3.4.04/26.00469)

oblast podpory 5.1. Mezinárodní spolupráce (jako partner sdružení Reintegra, 2012–2015)

 • projekt Tematická síť (CZ.1.04/5.1.01/77.00067)

OPRLZ – Operační program rozvoje lidských zdrojů

 • opatření 3.2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce (2005–2007)
 • opatření 3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání (2006–2008)
 • opatření 3.2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí (2006–2008)
 • opatření 3.1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání (2006–2008)

Další sponzoři

 • GRUNDTVIG – Program celoživotního učení (workshopy, 2012)
 • CIDA – Canadian International Development Agency (2005)
 • PAHRE 2003 RLZ – opatření 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti
 • PHARE – Rozvoj občanské společnosti (NROS, 2002–2005)
 • Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových (2007–2017)
 • Nadace města České Budějovice pro podporu vědy a vzdělávání (2000)
 • Nadace rozvoje občanské společnosti (program Gabriel, 2001)
 • Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov (2002)
 • Nadace český hudební fond (2001–2003)
 • Nadace ČEZ (2012)
 • Open Society Fund (2002)
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (1999–2004)
 • Biologická fakulta Jihočeské univerzity (1999–2004)
 • Městský úřad České Budějovice (1999–2003)
 • Okresní úřad České Budějovice (1999–2002)
 • Ministerstvo životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP (2000–2002)
 • Národní síť středisek a center environmentálního vzdělávání a osvěty“ (1999–2002)