O nás

O nás

Attavena, o.p.s.

jsme obecně prospěšná společnost založená v roce 1999.

Naším posláním je vzdělávání, podpora osobního rozvoje a uplatnění osob, které mají přístup k těmto službám omezen z důvodů sociálních, kulturních, rodinných, věkových nebo zdravotních a podpora činnosti a rozvoje neziskových organizací v České republice.

Mottem naší práce je:

„Naučme člověka řídit loď, aby sám doplul, kam potřebuje“.

POMÁHÁME, VZDĚLÁVÁME, PODPORUJEME

Maminky

Maminky, zejména ty s malými dětmi, podporujeme od roku 2005 a dlouhodobě právě jim věnujeme nejvíce energie, umu a pozornosti. S maminkami rádi pracujeme, protože cítíme, že jejich prostřednictvím nejlépe pomáháme české společnosti být více stabilní a pozitivní. A také si myslíme, že maminky si podporu zaslouží. Kdo neví proč, ať se nějaké mámy zeptá, nebo s ní prožije jeden celý den.

Lidé léčící se ze závislosti na návykových látkách

Těmto lidem pomáháme od roku 2011. Spolupracujeme s psychiatrickými léčebnami a nejčastěji podporujeme lidi, kteří se sami rozhodli se svoji závisláckou kariérou skoncovat, nebo s ní alespoň bojují.  Organizujeme pro ně vzdělávací kurzy, přednášky, inspirativní setkání, skupinové i individuální poradenství. Pomáháme jim s doplněním vzdělání, podporujeme s vybřednutím z dluhových pastí a s nalezením vhodného pracovního uplatnění.

Ostatní skupiny

S různou intenzitou a po určitá období pomáháme seniorům s praktickým a bezpečným používáním internetu a informačních technologií, rozvíjíme digitální kompetence učitelů nebo podporujeme rodiče s dětmi na základní škole organizací příměstkých táborů.

NAŠE AKTIVITY

Na této interaktivní mapě se můžete podrobně seznámit s místy, kde jsme po celé České republice doposud působili. Mapa obsahuje informace o počtech našich klientů, množstvím námi organizovaných kurzů a aktivit v dané lokalitě a informace o tom, kolik hodin s námi naši klienti v daném místě celkem strávili. Data lze filtrovat podle našich hlavních cílových skupin.

Náš tým

Zdeněk Klouda

ředitel (statutární zást.)

zdenek.klouda@attavena.cz

Žaneta Bumbová

admin. pracovnice

zaneta.bumbova@attavena.cz

Jana Kloudová

vedoucí projektů

jana.kloudova@attavena.cz

Michaela Švecová

projektová koordinátorka

michaela.svecova@attavena.cz

Barbora Čížková

projektová koordinátorka

barbora.cizkova@attavena.cz

Eliška Ouředníková

projektová koordinátorka

eliska.ourednikova@attavena.cz

Tereza Koller

projektová koordinátorka

tereza.koller@attavena.cz

Radka Svačinová

projektová koordinátorka

radka.svacinova@attavena.cz

Lenka Slovanová

lektorka

lenka.slovanova@attavena.cz

Jakub Lang

lektor

jakub.lang@attavena.cz

Dagmar Krejzová

lektorka

dagmar.krejzova@attavena.cz

Markéta Gottfriedová

lektorka

marketa.gottfriedova@attavena.cz

Eva Štifterová

lektorka

nyní na MD/RD

Natálie Javorská

admin. pracovnice

natalie.javorska@attavena.cz

Petr Kohlíček

lektor, IT správce

petr.kohlicek@attavena.cz

Ing. Mlok Žaberník, Ph.D.

technická podpora

pracuje z akvária

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Attavena je dle zákona o obecně prospěšných společnostech řízena ředitelem, který je statutárním orgánem společnosti. Dalším orgánem je správní rada, jejíž členové jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Kontrolním orgánem je dozorčí rada.

Ředitel: Mgr. Zdeněk Klouda
Správní rada: Mgr. Roman Gronský (předseda), Mgr. Jiří Kovalovský (člen), Mgr. Jana Kloudová (člen)
Dozorčí rada: MVDr. Alena Baltasová (člen), Ing. Jitka Vránová (člen), Michaela Gronská (člen)