Zaměstnané 50+

místo:
termín:
volná místa:
  • koordinátorka projektu

Pro koho je kurz vhodný

Pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce.

Pro ženy, které si chtějí obnovit, doplnit či rozšířit počítačové a další znalosti.

Pro ženy, které chtějí lépe poznat samy sebe, své silné a slabé stránky a chtějí na sobě pracovat.

Pro ženy na mateřské či rodičovské dovolené bez trvalého bydliště v Praze.

Jak kurz probíhá

Pravidelně každé pondělí a úterý. Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

Nepravidelně a to v případě setkání s psychologem (1x) a při online lekcích (7x).

O víkendu 2.-3.10.2021 a 29.-30.1.2021

Stěžejní část kurzu probíhá při pravidelných lekcích.

Během nich vytvoříte ve spolupráci s dalšími 2-3 účastnicemi tým – firmu. Vyberete si oblast podnikání a od této chvíle budete všechny nové poznatky používat pro vaše pomyslné prosazení se na trhu. V týmu si budete měnit role, budete se učit prosadit svůj názor, ale také pracovat podle pravidla win-win (každý vyhrává). Budete poznávat sebe i své spolupracovníky a hledat nejlepší cestu k zadanému cíli. Budete se učit prezentovat výsledky své práce.

Co vás čeká

Počítačové dovednosti:
Kancelářský balík MS Office
Aktuální online aplikace
Grafické programy pro tvorbu propagačních materiálů a úpravu obrázků a fotek
Tvorba www

Osobní rozvoj a měkké dovednosti:

Psychologický rozbor – silné a slabé stránky, zdroje motivace
Time management – jak si zorganizovat čas, jak skloubit rodinu s prací a dalšími aktivitami
Prezentační dovednosti – jak efektivně prezentovat, pracovat s dotazy a námitkami
Komunikační styly a osobnostní typologie – jak zvládat komunikaci s různými typy lidí v práci i doma
Neverbální komunikace – vliv vzhledu na sebevědomí a sebevnímání, dress code
Finanční gramotnost – jak pracovat s rodinným rozpočtem

Orientace na trhu práce:

Životopis, motivační dopis / motivační video
Accessment centrum a jiné formy výběrových řízení
Příprava na pracovní pohovory

Co získáte

Certifikát o úspěšném absolvování

Online studijní materiály (prezentace a výuková videa na portálu www.virtualnikolega.cz)

Výstupy z kurzu a vaší práce (psychologická zpráva a vámi zpracované dokumenty)

A také:

Čas sama pro sebe a pro vlastní rozvoj

Možnost vystoupit ze stereotypu péče o domácnost a o rodinu

Program pro děti na dva půldny v týdnu

Nové zážitky, kontakty a přátele

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Zaměstnané 50+