Attavena spouští mezinárodní pracovní stáže pro mládež ve Španělsku

Attavena spouští mezinárodní pracovní stáže pro mládež ve Španělsku

V říjnu letošního roku oficiálně začíná v Attaveně nový projekt Mezinárodní stáže pro mládež. Díky němu bude mít 16 mladých lidí možnost získat pracovní zkušenosti ve Španělsku, konkrétně ve městě Dénia. Mladí lidé tak získají pracovní zkušenosti v zahraničí, čímž zlepší svoje postavení na trhu práce a získají větší sebevědomí. Projekt je určený pro lidi mezi 18 a 30 lety se základním vzděláním. Zúčastnit se mohou i osoby se středoškolským vzděláním. U nich ale platí podmínka, že musí být alespoň jeden rok ekonomicky neaktivní.

Cílem projektu je usnadnit mladým lidem cestu při vstupu na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky. Podstatou je dlouhodobá a intenzivní práce s klienty. Adepty čeká osobnostní diagnostika, účast na seznamovacích a přípravných workshopech, kde si ujasní, jaká konkrétní práce během stáže by pro ně byla ta pravá. Nezapomínáme ani na jazykovou přípravu. Zájemci o stáž absolvují individuální i skupinové kurzy španělského jazyka. Pobyt v zahraničí je plánován na tři měsíce. Klienti zde budou mít zajištěné ubytování, stravu a práci. Po celou dobu s nimi bude na místě mentor, jakožto pomocná ruka a styčný bod pro všechny účastníky. Mentor zároveň prostředí Dénie dobře zná a může tak usnadnit klientům adaptaci v novém prostředí a být jím průvodcem během skupinových kulturních či sportovních aktivit.

Projekt není pro Attavenu tak úplně novinkou. V letech 2016 – 2018 jsme úspěšně realizovali typově totožný projekt. Stáže se konaly rovněž v Dénii. Můžeme tak čerpat ze zkušeností a poznatků bývalých absolventů a mentora. Příkladem může být Andrea, absolventka prvního projektu: „Nabídka stáže ve Španělsku bylo to, co jsem tenkrát potřebovala. Stáž hodnotím jako velmi pozitivní zkušenost. Naučila jsem se nový jazyk, vyzkoušela si novou práci, poznala krásná místa a hlavně jsem navázala přátelství s ostatními stážisty a místními obyvateli, se kterými jsem stále v kontaktu. Po této zkušenosti už bych se nebála sama vycestovat, stáž mi dala i do určité míry samostatnost a sebedůvěru.“ Andrea pracovala jako servírka v restauraci a takto popisuje svou práci: „Nejprve jsem začínala pouze za barem, kde jsem dělala nápoje a umývala skleničky. Postupně se zlepšující se španělštinou jsem začala obsluhovat lidi. Ke konci stáže už jsem byla plnohodnotnou členkou týmu.“

Mentorka Dáša, která byla se všemi klienty po celou dobu stáže v kontaktu, dodává: „To, že lidé na stáž odletí a absolvují ji, ještě neznamená, že mají u dalších zaměstnavatelů úspěch zaručen. Hlavní část práce je na klientovi. Je to vždy o přístupu jednotlivce a o tom, jak se k řešení své životní situace postaví. Pokud ale vidíme  snahu, snažíme se mu maximálně vyjít vstříc a poskytnout prostředky, které mu mohou na jeho cestě pomoci, a to i po skončení zahraniční stáže.“

Stáže jsou plánovány pro dvě různé skupiny klientů. První skupina po přípravné části odletí na tři měsíce již na začátku března 2020. Druhá skupina klientů pak v březnu dalšího roku.

Veškeré aktivity projektu jsou pro účastníky bezplatné!

Pokud vás projekt zaujal, zde najdete další podrobnosti, stejně tak i kontakty na koordinátorku projektu a nezávazný přihlašovací formulář.

Veronika Attlová, koordinátorka Attaveny