Další aktivity

Další aktivity

DIGITÁLNÍ KOMPETENCE UČITELŮ

Digitální kompetence učitelů (DigCompEdu). Digitální technologie kolem nás se neustále vyvíjejí. Je zapotřebí, abychom se s nimi naučili pracovat a používat je v běžném životě. To platí i pro oblast školství. DigCompEdu si klade za cíl posílit znalosti vyučujících v oblasti digitálních technologií a práce s nimi. Celý projekt zahrnuje celkem tři části. První z nich je nákup technického zařízení podle potřeb jednotlivých škol, které by jim mělo usnadnit práci s digitálními technologiemi. Druhá část se zaměřuje na rozvoj a vzdělávání v oblastech: digitální kompetence, výuka, digitální zdroje, digitální hodnocení a podpora žáků. Ve třetí části vytvoříme na základě komunikace s více jak 100 vyučujícími digitální zdroj informací, ze kterého bude moci kdokoli čerpat. Zdroj bude veřejně dostupný na internetu.

Více informací: Petra Mladá, petra.mlada@attavena.cz

VZDĚLÁVÁNÍ V LÉČEBNÁCH

Lidé léčící se ze závislosti na návykových látkách a patologického hráčství jsou našimi klienty od roku 2011. Smysluplnost vzdělávání těchto klientů právě v době léčby jsme otestovali na pilotním projektu v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr. Nabízené PC kurzy, rekvalifikace, dluhové poradenství i podpora při hledání zaměstnání se ukázaly jako cenný a vhodný doplněk terapií. Poskytují nejen znalosti a dovednosti. Jejich zásadní přidanou hodnotou je, v dané situaci, posílení sebevědomí klienta. Možnosti dokázat sobě i okolí schopnost pracovat samostatně a přijmout zodpovědnost, již využilo více než 1800 osob.

Od roku 2017 nabízíme vzdělávání nejen klientům léčícím se v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr, ale také v Psychiatrické nemocnici v Jihlavě. V roce 2019 se naše působení rozšířilo i do Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě a Psychiatrické léčebny Lnáře.

Více informací: Eliška Ouředníková, eliska.ourednikova@attavena.cz