Od obrazovek zpátky do učeben!

Od obrazovek zpátky do učeben!

V souvislosti s ukončením nouzového stavu se život v ČR pomalu vrací k „normálu“. Tedy pokud vám svět před koronakrizí připadal normální. Lepší bude říct, že se život vrací do stavu podobnému době předvirové.

Ať už jsme v jakémkoliv rozpoložení a myslíme si o nařízeních vlády cokoliv, pokud nechceme porušovat zákon, tak i přes důvěru ve zdravý selský rozum a dodržování hygienických návyků musíme sledovat situaci ohledně tzv. rozvolňování opatření, abychom věděli, co můžeme a co nemůžeme. Jednou z těch věcí, pro Attavenu zásadních, je nařízení, kolik lidí a za jakých podmínek se může sejít na jednom místě.

Spousta lidí během nouzového stavu zakusila všechny možné formy online spolupráce, ať už se to týkalo online porad v rámci práce z domova, nebo třeba online plnění školních povinností. Před pár měsíci mělo mnoho lidí jakýsi odpor či ostych z webinářů a dnes? Situace je donutila k tomu, aby zasedli k počítačům a ponořili se do všech těch Google Meetů, Zoomů, Youtube streamů, Webexů a bůhví čeho ještě. Potkávali se online přes webkameru a mikrofon. Jak jste si mohli přečíst v jednom z předešlých článků, i Attavena se rozhodla vzdělávat touto formou všechny účastníky rozjetých kurzů.

A dobrá zpráva? Všichni to přežili! To zní v souvislosti s koronavirem možná trošku drsně, tak to řekněme jinak: všichni to zvládli!

Povaha našich kurzů spočívá v tom, že se sejde 6 – 15 lidí „naživo“ v jedné učebně a tam se vzdělávají. No a to je teď čerstvě zase možné s dodržováním nařízení hygieniků. A když už se můžeme rozhodnout, zda naše děti půjdou či nepůjdou do školy či školky, zda navštívíme naše příbuzné a známé, zda půjdeme do restaurace na zahrádku… proč bychom se nemohli rozhodnout, jestli my sami budeme opět chodit na kurz, když už je to možné… Tedy zda obnovíme výuku naživo.

A protože uznáváme principy svobody a ctíme rozhodnutí ostatních, dali jsme všem klientkám a klientům na výběr. Otázka zněla: stojíte o obnovení výuky v původní, „nedigitální“ podobě? Odpovědi překvapily nejednoho z nás. Stoprocentně totiž zněly ANO!

A tak pomalu dáváme sbohem době, kdy „webinářová“ forma vzdělávání byla jediným možným způsobem, jak fungovat a nezastavit věci, které jsou v běhu.

Výuka se tedy vrací do učeben a to úplně bez výjimky na všech místech. Ukazuje se, že motivací klientů a klientek k účasti v kurzech není jen vzdělávání a seberozvoj, ale i osobní kontakt a možnost ničím neomezené komunikace, zajištěné hlídání dětí a samozřejmě i ta káva a pokec s ostatními během přestávek.

Po stránce vzdělávací je pro účastníky kurzů pochopitelně jednodušší si věci zkoušet přímo na počítačích v učebně a v případě nejasností si nechat ihned poradit. A jednodušší je to určitě i pro lektory, i když jsou v našem týmu i  takoví „extrémisti“, kterým je jedno, jestli si stoupnou před kameru a vysílají do světa, nebo natočí video dopředu a poskytnou jej ze záznamu. Tyto borce můžeme bez nadsázky nazvat pravými youtubery a co se týče obsahu, předčí co do množství a kvality poskytovaných informací většinu z nich.

A pokud se situace ohledně vládního „rozvolňování“ bude vyvíjet pozitivně, co Attavenu čeká v nejbližších měsících? A co od ní čekat?

Na podzim pro vás máme další vlnu půlročních kurzů pro maminky v nejrůznějších městech zejména jihočeského kraje. Na našem webu už můžete dohledat první dvě vlaštovky, ale míst bude daleko víc.

Vyplatí se proto sledovat naši nabídku. Dále pokračujeme s pomocí k návratu do běžného života lidem v léčebnách v Červeném Dvoře a v Jihlavě, včetně kurzů orientace na trhu práce. Své aktivity nově rozšiřujeme o vzdělávání učitelů. Dále chystáme cyklus krátkých kurzů v letních měsících, kterých se mohou účastnit zájemkyně z řad maminek, a to nejen těch „nových“, které s námi ještě neměly možnost se potkat, ale i těch, které již našimi kurzy prošly.

A co je pro vás, milí čtenáři, podle mého nejzajímavější z celé nabídky? Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že je to možnost přihlásit vaše ratolesti na příměstské tábory. Po těch měsících strávených s nimi doma je to jedinečná příležitost, co říkáte? A letošní cyklus bude opravdu rozsáhlý, pokryjeme v něm prakticky celé jižní Čechy. Tak hurá začít vyplňovat přihlášky!

Hezké a pohodové dny a mějte se dobře.

Jakub Lang, lektor Attaveny