5 kroků k vysněné práci

5 kroků k vysněné práci

Na letošní podzim jsme pro vás připravili sérii přednášek na téma 5 kroků k vysněné práci, v našem oblíbeném cyklu „Motivačně vzdělávacích seminářů“. Tato inovativní série šesti na sebe navazujících setkání v Praze Horních Počernicích vás provede okruhy umožňující poznat lépe sebe sama, na základě tohoto poznání si vybrat ideální práci a podniknout co nejlépe kroky k jejímu získání.

Krok číslo 1

Chci-li vědět kam patřím, musím nejprve vědět, kdo jsem.

V úvodu si řekneme něco o vašich cílech a vizích, poté budete moci nahlédnout do osobnostní typologie MBTI (Myers & Briggs Type Indicator), vyplníte si vlastní dotazník, který si posléze vyhodnotíme. Na základě tohoto kroku se dozvíte důležité věci, jenž vás mohou začít směrovat v profesní orientaci. Součástí tohoto poznání je i uvědomění si svých silných a slabých stránek, kterým se budeme věnovat v dalším kroku.

Krok číslo 2

Znalost slabých stránek nás dělá silnějšími.

Po získání informací je nutné s nimi začít hned pracovat a k tomu slouží tento blok, plný praktických cvičení k využití vašich silných a slabých stránek. Provede vás mimo jiné procesem sebepoznání a sebepřijetí, což jsou nejdůležitější prvky pro výběr svého uplatnění a skloubení profese s osobním životem.

Krok číslo 3

To, kde budete pracovat, by nemělo být tupým procesem pročítání a odpovídání na inzeráty.

Dozvíte se tak, jaké jsou typologie firem, základní triky, jak poznat firmu kam opravdu nechcete jít pracovat, povíme si něco o základech komunikace a v neposlední řadě jak s úsměvem zvládat nepříjemné situace a námitky.

Krok číslo 4

Nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem.

Příprava na pohovor je jednou ze zásadních substancí k získání vysněné práce. Dostanete tak spoustu rad z praxe, zjistíte triky personalistů a budete vědět na co se připravit u různých druhů pohovorů.

Krok číslo 5

Využijte svou příležitost.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Toto dávné pravidlo stále nikdo nepřekonal a tak dostanete možnost si prakticky vyzkoušet důležité části pohovorů a další získané znalosti a dovednosti z předchozích bloků. Během dvou závěrečných částí si budete moci díky cvičení a shrnování důležitých informací maximalizovat uvědomění toho, kam se chcete ubírat, na čem potřebujete zapracovat a co pro to je nutné udělat.

Vše začíná prvním krokem a ten odstartuje vaši cestu za vysněnou prací. Věřím, že krok v podobě naší unikátní série, bude tou pravou motivací.

Těšíme se na vás

Lektor Lukáš Prokeš a externistka Ivana Pechová