Jak sledujeme pokrok klientek?

Jak sledujeme pokrok klientek?

Grafy nelžou. Aneb, jak zvýšit vaši hodnotu na trhu práce o 27 %?Začátkem roku 2018 jsme v Attaveně zavedli systém sledování pokroku našich klientek, které procházejí Kurzy osobnostního rozvoje pro maminky trvající 4-5 měsíců. Tento kurz je komplexní a zahrnuje jak rozvoj počítačových, tak i jiných (nejen) pracovních kompetencí. Je doplněn interaktivními přednáškami Time managementu, Finanční gramotnosti či Prezentačních dovedností. Součástí je taky například psychologický rozbor silných a slabých stránek klientek. Více o kurzu se dočtete na stránce zde.

Jedním z motivů pro sledování vývoje klientek byla potřeba ověření toho, zda jsou naše pozorování správná. Nástroj, který k tomu využíváme, nazýváme Kolo života a hodnoty sbíráme vždy na začátku a na konci kurzu.

Zajímá nás těchto 6 oblastí:

  • Jak klientky vnímají svou vlastní hodnotu na trhu práce
  • Jaká je jejich celková spokojenost v životě
  • Nakolik cítí, že mají svůj život pod kontrolou
  • Jak sebevědomě se cítí
  • Jak vnímají vlastní komunikační schopnosti
  • Jak poznají sebe sama a své cíle

V pilotním semestru máme hodnoty ze šesti kurzů pro ženy, celkem ze dvou měst – Plzně a Českých Budějovic.

Graf níže ukazuje, o kolik procent se průměrně zvedlo naplnění dané oblasti v životě klientek za jeden semestr.

Pokrok klientek

Z grafu je zřejmé například to, že vnímání sebe či vlastního sebevědomí vzroste v průběhu kurzu průměrně o 32 %.

Jak probíhal sběr dat?

Klientky vyplnili na 10-ti bodové škále, na kolik je daná oblast v jejich životě v daném období naplněna. Stejnou škálu vyplnili při vstupu do kurzu a taky na jeho konci, kdy ovšem neviděli, jak před 4 měsíci odpověděli. Kvůli tomu tento test nazýváme slepým – protože klientky při druhém vyplňování nevidí, jak odpovídali předtím.

Závěr

Z výsledků máme dobrý pocit, protože se naše hypotézy potvrzují. Zatím je však vzorek malý na to, abychom mohli dělat obecnější závěry. Na ty si budeme muset ještě chvíli počkat. Do té doby budeme data pečlivě sbírat.

Děkujeme všem našim klientkám za spolupráci a upřímnost při vyplňování Kola života i zpětné vazby!