Jak zvládat stres? Krok 1: Třikrát měř a jednou řeš

Jak zvládat stres? Krok 1: Třikrát měř a jednou řeš

Pokud raději posloucháte, můžete si článek pustit z audiozáznamu.

V minulém článku Proč neumím zvládat stres? jsme definovali tři možné způsoby, jakými můžeme ke stresovým situacím v našem životě přistupovat. Neřešíme je – stavíme se do role oběti, vyřešíme je – sami nebo s pomocí druhých, neřešíme je – akceptujeme vše, co k nám přichází. V dnešním a v následujících článcích si vysvětlíme, jakým způsobem se můžeme naučit stresovou situaci krátkodobého, nebo dlouhodobého charakteru zvládnout.

Začneme větou „třikrát měř a jednou řeš!“. Je to první a nejdůležitější krok. Vzhledem k tomu, že nejsme truhláři ani krejčí, nebude se jednat o klasické měření metrem. Budeme pracovat s dechem. Nemusíte se bát meditačního nebo komplikovaného dechové cvičení. Bude se jednat o jednoduchou trojdechou stopku, která dokáže zastavit nebo zásadně zmírnit nejednu stresovou situaci.

Ve stresové situaci, ať už v našem soukromém nebo pracovním životě, reagujeme třemi nejčastějšími způsoby: popřením, útěkem nebo útokem. Křičíme, pláčeme, fyzicky nebo psychicky ubližujeme, nejčastěji těm, které máme nejraději – našim dětem, partnerům, rodičům. Říkáme a děláme věci, kterých litujeme. A pak se stydíme za to, jak jsme reagovali.

Jednoduchá trojdechá stopka nám umožní vytvořit si dostatečný časový prostor na to, abychom se mohli rozhodnout, jak budeme reagovat. Důležité je si uvědomit, že to jak zareagujeme, je naše rozhodnutí (pokud se nejedná o akutní záchranu života, při které jednáme podvědomě).

Třikrát měř = třikrát hluboký nádech a výdech

Proč tři nádechy a výdechy? Proč ne třeba pět nebo deset? Pokud potřebujeme od stresové situace větší odstup a nadhled, pak můžeme dýchat mnohem déle. Vnímejme a respektujme své pocity a potřeby. Tři hluboké výdechy a nádechy nám poskytnou minimálně 10 – 15 vteřin navíc na naši reakci. A to opravdu není málo! Těch deset vteřin nám místo zkaženého dne a výčitek zajistí dobrý pocit z vyřešené stresové situace.

Proč zrovna dýchat? Protože dech je život. Když nedýcháme, nežijeme.  Neokysličují se nám buňky, do našeho těla neproudí nová energie. Každý nádech nám pomáhá zmírňovat napětí v našem těle.  A ve chvíli, kdy se začne zmírňovat napětí, můžeme začít řešit otázku: Jaký bude náš první krok nebo kroky k úspěšnému zvládnutí stresové situace?

Jednou řeš! = jeden první krok k tomu, aby situace dopadla za daných okolností nejlépe pro všechny zúčastněné: “Já jsem OK, ty jsi OK”.

Ivana Prokešová, externí lektorka Attaveny