Proč neumím zvládat stres?

Proč neumím zvládat stres?

Pokud raději posloucháte, můžete si článek pustit z audiozáznamu.

Stresové situace jsou běžnou součástí našeho každodenního života. Během dne můžeme prožít více krátkodobých stresů, které nás méně či více ovlivní. Často nás však více ovlivňují dlouhodobé stresové situace, které neumíme zvládat. Mají negativní dopad nejen na nás, ale i na naše nejbližší. Proč tomu tak je?

Existují 3 způsoby, jakými můžeme ke stresovým situacím v našem životě přistupovat.

  1. Neřešíme je               
  2. Vyřešíme je
  3. Neřešíme je

Mezi způsobem 1 a 3 je zásadní rozdíl. Ten si hned vysvětlíme.

1. Neřešíme je

Běžně k nám přichází stresové situace jak krátkodobého, tak dlouhodobého charakteru. A my místo toho, abychom převzali zodpovědnost za svůj život a respektovali důsledky svých rozhodnutí a činů, hledáme viníka někde jinde. Trápíme se. Stavíme se do role oběti. Příčinu stresu nehledáme u sebe, ale obviňujeme druhé, kteří nesplnili naše očekávání. Proudí námi negativní emoce a nám je ještě hůř.

Nikdo však není zodpovědný za náš život a ani za situace, ve kterých se nacházíme. Pokud nás tyto situace stresují, je potřeba začít u nás samotných. Ano, toto bývá velmi těžké přijmout.

2. Vyřešíme je

Jakmile si začneme uvědomovat, že za náš život a za naše rozhodnutí jsme zodpovědní my sami, můžeme začít situace, které nás buď krátkodobě nebo dlouhodobě stresují, řešit. Buď můžeme hledat pomoc u další osoby, která nám pomůže pohlédnout na situaci s nadhledem a odstupem a díky tomu nalezneme řešení. Nebo se rozhodneme naučit dané situace řešit sami. Dokážeme pak definovat příčiny našich problémů, provést analýzu a najít vhodné řešení.

3. Neřešíme je

Tento způsob neřešení je vyšší level přístupu ke stresovým situacím. Stresové situace neřešíme, protože už je “nenálepkujeme” jako stresové situace. Víme, že všechno, co k nám přichází, se děje tak, jak má a nejlépe pro všechny zúčastněné. Něco nám to v životě přináší, i když daná situace nevypadá zrovna teď příznivě. Máme nadhled a víme, že v dané chvíli nemůžeme znát všechny souvislosti. Ani to, co nás má situace naučit, kam nás má posunout a co nám má do našeho života přinést. Situaci neřešíme, přijímáme ji tak, jak k nám přichází. Akceptujeme ji a jsme otevřeni všem změnám, novým možnostem a příležitostem.

Ivana Prokešová
Jak to mám já?

Definovali jsme si tři způsoby přístupu ke stresovým situacím. Zkuste si uvědomit, jak ke stresovým situacím přistupujete Vy. Rádi se stavíte do role oběti a hledáte viníky za to, co Vás v životě trápí? Nebo hledáte s pomocí druhých či vlastními silami řešení stresových situací? Anebo Vám stresové situace už nepřipadají jako stresové, ale jako situace, které Vás v životě posouvají?

Pokud jste dočetli až sem, věřte, že jste na dobré cestě. Uvědomění si toho, jak to vlastně máte, je první krok k tomu, abyste se naučili zvládat stresové situace.  A jaký bude Váš další krok?

Ivana Prokešová, externí lektorka Attaveny