Kouč – průvodce na cestě k rozvoji vašeho potenciálu

Kouč – průvodce na cestě k rozvoji vašeho potenciálu

Snad každý si někdy položil otázku: „Jaký smysl má můj život? Proč a kam jdu?“ Nakolik a jak si kdo umí odpovědět, je individuální. Najít pomyslnou červenou nit, která člověka provází při jeho jednání, odhalit vlastní potenciál, tedy to, co je konkrétnímu člověku nejbližší a může díky tomu naplno uspokojovat potřeby své i druhých, je klíčové.

„Potřebujeme se zbavit své touhy odhalovat chování druhých, které bychom napravovali. Musíme se místo toho nechat okouzlit zcela jinou disciplínou – objevováním a zdokonalováním schopností lidí.“ (David Rock)

Pracuji jako podnikatelský, profesní a osobní kouč. Provádím výkonové koučování. Stavím na kontextu celého klientova života a/nebo jeho práce či podnikání. Vše, co nabízím, prošlo mým vlastním testováním, prožitkem, zkušeností a specializovaným studiem. Přes 27 let jsem v přímém profesionálním kontaktu s lidmi, 20 let se cíleně věnuji osobnímu rozvoji a 10 let koučuji. Mám odkoučováno přes 1 000 hodin s více jak 150 klienty. Vím, že porozumění tomu, jak funguje můj vlastní mozek, co od něj mohu očekávat a na co se spoléhat nemám, bylo zásadní pro mou cestu směrem k přednášení, koučování a mentoringu, a také k poskytování konzultací v procesu osobního rozvoje.

Amálie Pavlovská

Svůj život máme ve vlastních rukou. Jednat vědomě znamená vnímat souvislosti, zvládat své myšlení i emoce, odhalit svůj talent, umět předvídat a využívat všeho, co lidský mozek nabízí tak, aby se život odvíjel podle vlastních představ, přinášel užitek, radost a spokojenost. Přistupuji ke svým klientům individuálně a zároveň komplexně s ohledem na jejich potřeby a zájmy tak, aby nejen dosahovali svých cílů, ale aby se jim to dařilo maximálně efektivně a trvale. Naslouchám a respektuji jedinečnost osobnosti, která si přeje něco ve svém životě pozitivně a trvale změnit. Na základě toho volím individuální přístup „na míru“.

Jako lektor pomáhám lidem, aby sebou nechali procházet slova, která kladou důraz na sebeuvědomění a úctu k sobě samému. Učím komunikovat a prezentovat, mít odvahu být sám sebou, přijímat výzvy a obstát. Nabízím přednášky osobního rozvoje pro veřejnost i přímo dle potřeb klienta.

Jako kouč doprovázím klienty na jejich vlastní cestě odhalování skrytých možností vedoucích ke kvalitativní změně v jejich životě osobním, pracovním, podnikatelském. Vedu je k dosahování vlastních cílů na základě změn, jež si přejí realizovat v osobní i kariérní sféře. Otazníky společně proměňujeme v odpovědi. Plně respektuji jedinečnost osobnosti, s níž pracuji a zároveň využívám všechny nástroje vedoucí k požadovanému posunu, k řešení konkrétních otázek, k měřitelnému výsledku. Jsem náročná a zároveň lidská.

Jako mentor využívám svých životních zkušeností vlastního osobního rozvoje, čerpám i ze zkušeností těch, kteří prokazatelně dosáhli úspěchu na tomto poli. Komplexně klienta s jeho souhlasem doprovázím na cestě sebepoznání, objevení svých silných stránek, svého potenciálu, aby se vyhnul zbytečným chybám, a naopak využil na maximum to, co je osvědčené, a zároveň aby stavěl svá rozhodnutí na svých vlastních zkušenostech ve svůj prospěch.

Jakmile se vám podaří proniknout do fungování své mysli, jste pánem svého žití. Změníte úhel pohledu na život a přijdou i nové způsoby myšlení, nové postoje. Pochopíte a přijmete fakt, že má smysl se podrobněji zabývat tím, co můžete ovlivnit. Naučíte se vnímat a zároveň nechat plavat to, co je mimo váš vliv. Ušetříte spoustu času a energie. Uvolníte prostor pro nové myšlenky, nápady a možnosti. Začnete vnímat svůj potenciál, a pak není důvod, proč byste měli zůstat stát. Vaše červená nit vás povede krok za krokem. Jste jedineční, využijte toho.

Znáte své silné stránky? Víte, kde je Váš potenciál úspěchu? Máte odvahu podívat se do své mysli a začít těžit svůj poklad? Chcete-li opravdu změnu, jenom VY s tím můžete něco udělat. Vím, že změna je možná a vím, jak na to… Jsem náročná, chci, abyste dosáhli svých cílů. Jsem lidská, Vy jste tím, kdo bude řídit svůj vůz.

Bc. Amalie Pavlovská, PCC (ICF) – lektor, kouč, mentor, konzultant osobního rozvoje ve vzdělávacím centru Amyplus, člen Mezinárodní federace koučů – ICF a ICF ČR