Milostivé léto – šance pro dlužníky

Milostivé léto – šance pro dlužníky

Lidé s exekucemi za dluhy u veřejnoprávních subjektů dostali šanci na oddlužení. Nově schválený návrh zákona se jmenuje Milostivé léto a bude probíhat pouze tři měsíce. Může však pomoci deseti tisícům lidí ke klidnějšímu spánku.

V červenci byla schválena novela soudního a exekučního řádu nazvaná Milostivé léto. Lidé, na které byla uvalena exekuce, mohou v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 splatit dluhy mnohem výhodněji. Novela se týká pouze dluhů u veřejné správy vymáhaných soudním exekutorem. Zvýhodnění nelze uplatnit na daňové a správní exekuce. Dlužník zaplatí pouze jistinu, tedy jen to, co opravdu dluží (např. půjčku či nezaplacenou pokutu) a 908 Kč exekutorovi na náklady za uzavření exekuce. Sankce, poplatky i úroky, které se během let na původní dluh nabalily, mu budou odpuštěny. Vše je ale potřeba stihnout v dané tříměsíční lhůtě a informovat exekutora, že využíváte Milostivého léta.

A jak postupovat? V centrální evidenci exekucí si dlužník nejprve zjistí jaké má exekuce. Poté zašle doporučeným dopisem žádost svému exekutorovi o vyčíslení jistiny. Nesmí zapomenout uvést emailovou adresu nebo telefonní číslo, na které mu exekutor zašle výslednou částku. Je třeba výslovně uvést, že využívá výhod Milostivého léta dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25. Poté stačí zaplatit vyčíslenou jistinu a poplatky spojené se zastavením exekuce a zbavit se tak tíživé finanční situace.

Výhody Milostivého léta se týkají pouze veřejnoprávních věřitelů: Česká republika, obce, kraje, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo krajem či obcí, obecně prospěšná společnost založená státem, krajem nebo obcí, státní nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize.

Barbora Čížková, koordinátorka Attaveny