Moje zkušenosti externího lektora

Moje zkušenosti externího lektora

Mezi roky 2010 – 2020 jsem se účastnil v roli lektora více než stovky víkendových kurzů a workshopů pro maminky, pořádané společností Attavena. Předával jsem v roli lektora svoje zkušenosti z problematiky efektivní mezilidské komunikace, prezentačních dovedností, případně návody na marketing pro začínající podnikatelky. V každém kurzu jsem se setkal s účastnicemi na úvodním víkendovém workshopu a následně na závěrečném víkendovém workshopu, kde jsem často posuzoval prezentované projekty virtuálních firem, či podnikatelské plány v kurzech on-line marketingu (e-shopy a weby).

Součástí každého závěrečného kurzu byla i zpětná vazba od účastnic jak byly s kurzem spokojeny a co jim osobně kurz dal. Nejčastější odpovědi:

„Poznala jsem v kurzu skvělé holky, našla nové kamarádky a poznala zajímavé a inspirující lektory.“

„Zvedla jsem si sebevědomí v oblasti práce na počítači (ICT dovednosti) i v dalších oblastech (prezentace před lidmi, práce s kritikou v osobním životě, týmová práce atd.).“

„Na začátku jsem se bála, jak všechno zvládnu já i moje rodina (děti a manžel). Děti zvládly hlídání od chůviček během kurzů v týdnu a manžel skvěle zvládl starost o děti během víkendových workshopů. Celá rodina mi fandila.“


Demonstrace toho, že každý člověk vidí realitu ze své „krabice“ (zorného úhlu pohledu) životních zkušeností a ze svého životního příběhu. A odlišný názor na realitu od jiného člověka mně může v řadě případů obohatit o vnímání skutečnosti, které já nemám.

Největší nadšení bylo možné vždy pozorovat u účastnic, které přiznávaly, že jejich první reakce při čtení nabídky (inzerátu apod.) byla: „To já nezvládnu.“ Ale pokud se nenechaly odradit touto první myšlenkou a pochybnostmi, vytrvaly a přihlásily se (klidně raději ještě s kamarádkou, která má také malé děti), patřily mezi nejvíce spokojené účastnice.

Řada maminek získala pracovní místo již během kurzu a vždy si uvědomovaly, že výběrové řízení jim pomohly vyhrát i zkušenosti a znalosti z kurzu Attaveny.

Pozorovat osobní rozvoj, zvýšení sebevědomí a celkově větší radost z každého prožitého dne u účastnic kurzu patří k nejkrásnějším zážitkům mého života.

Milan Holub, externí lektor Attaveny