Online či živě? To je to, oč tu běží

Online či živě? To je to, oč tu běží

V rámci každého kurzu osobního rozvoje se maminky na začátku kurzu setkávají na dvoudenním workshopu. Ten je primárně určen k tomu, aby se účastnice navzájem lépe poznaly a aby si každá uvědomila své silné a slabé stránky. Klientky se dozvědí více o tom, jak efektivně komunikovat a odreagují se od každodenního shonu s dětmi. Často si úplně poprvé od porodu svých dětí vyzkouší, jak bude rodina fungovat, když na víkend odjedou. To byl zásadní přínos prezenčních workshopů.

Omezení související se současnou situací nás donutily překlopit workshopy do online prostředí, stejně jako veškerou ostatní výuku. Workshop byl vždy mezníkem, kdy padaly bariéry, mizel ostych a z klientek v kurzu se stávaly více kamarádky než kolegyně. Sami jsme tedy pořádně netušili, jak to všechno dopadne. Nyní, když ho máme za sebou, mohu říct, že i v online podobě splnil svůj účel. Když si vzpomenu na rozzářené usměvavé tváře maminek i na jejich aktivní přístup a spolupráci, jsem si jistá, že byl přínosem pro celou skupinu.

A jak vlastně workshop probíhal? Představte si, jak se čtyřiadvaceti živě debatujícím maminkám na obrazovce tu a tam mihnou děti i domácí mazlíčci. Diskuze se točí kolem tématu, co vše dokáže sebevědomá žena. Na inspirující lektorku Markétu Rakovou klientky doslova sypou své postřehy a názory na probírané téma. Každá z maminek má co říct a přináší další podněty k diskuzi. Až se zdá, že bychom potřebovali na chvíli zastavit čas.

Když dostává slovo Karel Kunc se svým tématem typologie DISC, nápor dotazů se nijak nezmenšuje, ba naopak. Ženy jsou nadšené z Karlova zábavného výkladu a bombardují ho otázkami, které v nich poznání různých typů lidí vyvolává. Přichází aha momenty a zamyšlení se nad tím, jak lze díky metodě DISC zlepšit atmosféru a komunikaci nejen v rodině, ale i v rámci spolupráce ve virtuálních firmách, které maminky v kurzu vytváří.

Nemohu mluvit za všechny, ale jako koordinátorka mám z workshopu hezký pocit a jsem ráda, že jsem ho mohla s maminkami absolvovat. Na workshopu nechyběla po celou dobu dobrá nálada a pozitivní atmosféra a všechny zúčastněné obohatil. Zásluhu na tom mají nejen skvělí lektoři, profesionálové ve svých oborech, ale bezesporu také všechny přítomné ženy, které se rozhodly dát online formě šanci. Přes všechna pozitiva distanční formy se těšíme, že závěrečný workshop, který je neméně důležitou součástí kurzu, proběhne tak, jak jsme jej do začátku roku 2019 všichni v Attaveně znali.

Klára Šafková, koordinátorka Attaveny