Zpětná vazba jako hnací motor naší práce

Zpětná vazba jako hnací motor naší práce

Určitě jste se už někdy zúčastnili kurzu či aktivity, kde po vás po skončení chtěli zpětnou vazbu. Ta se podávala buď ústně, nebo prostřednictvím nějakého dotazníku. Jako koordinátorka mám zkušenosti s několika přístupy k podávání zpětné vazby.

První z nich je mi z pochopitelných důvodů nejsympatičtější. Jedná se o spontánní zpětnou vazbu, kterou nám účastnice našich kurzů dávají bez přímého vyžádání. V drtivé většině případů mají potřebu takto vyjádřit pozitivní dojmy a spokojenost osobně a to buď přímo po skončení aktivity anebo posléze napíšou ještě milou zprávu či krátké shrnutí například do e-mailu. Nedávno mi například úplně nečekaně přistála v elektronické poště tahle zpráva:

„To, jak je celý kurz koncipován, je pro mě osobně vážně SUPER počin. Naprosto spojené s realitou, promyšlená návaznost jednotlivých „kurzíků„, lekcí… Působí to celé na mě opravdově a naprosto profi. Je pro mě osobně důležité to vyjádřit.“

Ukázka zpětné vazby klientek ze závěrečného workshopu

Další a asi nejobvyklejší způsob získání zpětné vazby je, že o ni klientky přímo požádáme. Po skončení kurzu si uděláme krátké kolečko a každá má příležitost se vyjádřit. Lektor tak může přímo reagovat. Nám se hodí, když máme hodnocení sjednocené a zaznamenané, proto ještě posíláme dotazníky k vyplnění v elektronické formě. Rádi si posléze přečteme podobná sdělení:

„Děkuji. Opravdu moc. Když porovnám sebe v září a sebe dnes, cítím se stabilnější, veselejší, mám nové přátele, spoustu nových informací a spokojenost se mi odrazila i doma.“

„DĚKUJU za skvělou šanci věnovat se po dlouhé době sama sobě! Byl to neuvěřitelný půlrok a doufám, že bude mít pokračování v mnohém (podnikání i přátelství)! DÍKY! Má to smysl! Rozzářili jste a nakopli 24 žen, které mají motivaci pracovat na sobě! A to je neuvěřitelné! Navíc i naše děti měli skvělou příležitost nových zážitků a přátelství! Prostě skvělé!“

„Chtěla bych moc poděkovat za možnost účastnit se kurzu. Byl to krásný půlrok, každý týden jsem se moc těšila na kurz a bylo mi líto pokaždé, když jsem se nemohla z důvodu nemoci dětí zúčastnit.“

Poslední přístup je pro nás asi nejkomplikovanější. Jsou lidé, od kterých se nám nepodaří zpětnou vazbu získat ani ústně ani písemně. Ačkoli je to škoda, pravděpodobně k tomu mají své důvody, které je třeba respektovat. Takových případů je naštěstí opravdu menšina.

Klientky na závěrečném workshopu, kterým kurz končí

Možná, že zpětnou vazbu samy berete jako „nutné zlo“. Přeci jen tomu musíte obětovat kus svého volného času. Věřte ale, že pro nás jsou přímé postřehy účastnic a účastníků našich kurzů cenným zdrojem inspirace a podnětů na zlepšení našeho fungovaní. Z uvedených ukázek to vypadá, že nás klientky jen chválí. Negativní zpětná vazba je skutečně v menšině a je vázána spíše na specifické situace, prostory výuky nebo konkrétní vztah s lektorem či koordinátorkou. Každý jsme jiný a jedním konceptem kurzu se nelze zavděčit všem. Typická ukázka negativní zpětné vazby se těžko hledá. Většinou přichází spíše podněty k zamyšlení a zrevidování našich dílčích aktivit:

„Bylo by super, když by následoval další kurz, ve kterém bychom se dozvěděly, jak reálně rozjet vlastní firmu, s čím počítat a kde se nenechat napálit.“

Přesto ale nejčastější reakce na prosbu o podnět ke zlepšení zní takto:

„Zrovna teď mě nic nenapadá.“

Přiznám se, že se mi nepodařilo najít jednotnou definici zpětné vazby. V zásadě by ale mohla znít asi takto: Jedná se o proces, při kterém příjemce vyhodnotí získané informace. Hodnocení pak může vést k posílení činnosti jednotlivce i týmu a zvyšuje produktivitu práce. Pokusím se to přeložit do řeči týmu Attaveny. Zpětná vazba a ocenění našimi klienty je důležitým zdrojem motivace pro další práci, hlavně ve vypjatějších obdobích, jako je například nouzový stav kvůli koronaviru. Zároveň je pro nás motorem, který nás nenechá ustrnout na místě. Díky němu máme chuť přinášet do našich kurzů neustále něco nového tak, aby to bylo v souladu s naším zaměřením i preferencí účastníků kurzů.

Veronika Attlová, koordinátorka Attaveny