Kurzy pro maminky zvyšují absolventkám sebevědomí, píše externí koučka Attaveny

Kurzy pro maminky zvyšují absolventkám sebevědomí, píše externí koučka Attaveny

Velmi mě těší to, jak se maminky na rodičovské dovolené díky absolvovaným kurzům změní. Na začátku se setkávám se skupinou žen, které si příliš nevěří a často pochybují o tom, že by mohly samy podnikat, nebo sehnat dobrou práci. Po pár měsících se z nich stanou mnohem sebevědomější mladé ženy, které vědí, co chtějí, umí se s ostatními domluvit a mají radost z toho, co se naučily a dokázaly.

Při prezentaci svých projektů jsou často lepší než manažeři, které učím mluvit před druhými – a to proto, že k tomu, co společně vytvořily, mají velký citový vztah. Mají v tom své srdce a těší je ukázat své nové „dítko“ i ostatním. Prezentace virtuálních firem je pak společnou oslavou jejich skvělých nápadů a vzájemné spolupráce.

Do dalšího života si pak odnáší i to, jak poznaly sebe sama – své silné stránky, charakteristické vlastnosti, ale také své slabiny. To pak mohou využít třeba k tomu, aby si vybraly práci, která je bude naplňovat a bavit. Při této volbě je totiž hodně důležité vědět, co nám jde téměř samo, přirozeně, v čem jsme skutečně dobré. Když to pak bude to hlavní, co v práci děláme, bude nás takové povolání bavit a těšit. Bohužel jsem při své práci ve firmách potkala mnoho lidí, kteří dělají práci, která jim tzv. nejde od ruky a není divu, že jsou vyčerpaní, bez energie a své frustrace přenáší často na své okolí.

Je tedy dobré stavět na svých silných stránkách. Ale samozřejmě si pojmenovat i své slabší stránky – znát je a třeba začít pracovat na těch, které vás nějak omezují. Pro někoho to může být třeba schopnost domluvit se s druhými lidmi, pro jiného třeba schopnost dodržet vše, co druhým slíbil. Někdy je těžší na tyto věci přijít. I proto, že žijeme sami v zajetí svých vzorců chování a to, co děláme, považujeme za správné. Nevidíme, nebo ani nechceme vidět, jak moc nám některé zvyky škodí. Díky spolupráci na virtuálních firmách mají maminky možnost získat od ostatních i takovou zpětnou vazbu. To nebývají sice ty nejšťastnější chvilky, na které rády vzpomínají, ale pro ty, které se umí z takových situací poučit, mohou být takové zkušenosti velmi cenné. Učí se díky tomu hledat řešení, které bude vyhovovat nejen jim, ale i ostatním, nebo se rovnou rozhodnou některé věci na sobě změnit. Učí se ze svých zkušeností. A to je vždycky dobrá cesta, protože vede k větší moudrosti. 

Markéta Raková, externí koučka a lektorka Attaveny