Začít nový život

Začít nový život

Attavena za dvacet let své existence rozšířila řady svých klientů od důchodců, maminek s malými dětmi nebo rodičů školáků až po lidi ohrožené závislostmi. Klienti z této cílové skupiny procházejí v léčebných zařízeních určitým přerodem. Minulost chtějí nechat za sebou a začít znovu a jinak. S novým začátkem jim můžeme pomoci praktickými dovednostmi, které doplňují a podporují léčebný a terapeutický proces.

Lidem v léčebných zařízeních začala Attavena pomáhat v roce 2011, kdy jsme navázali spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr. V dalších letech se k ní přidaly Psychiatrická nemocnice Jihlava a PN Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Našich služeb za tu dobu využilo téměř 3000 lidí. Zvláště zde možná více než kde jinde platí naše motto: „Naučme člověka řídit loď, aby sám doplul, kam potřebuje.“ Snažíme se naše klienty vzdělávat v oblastech, které by mohly jakkoli přispět k jejich rozvoji a lepšímu uplatnění na trhu práce. Vedle přednášek s ryze praktickými tématy (např. finanční gramotnost, stres management, dluhy a exekuce) se tak klienti setkají i s přednášejícími, kteří jim předávají své zkušenosti s léčbou, abstinencí i novými začátky. Často jsou to lidé, kteří se ze závislostí vyléčili a kterým pomohly k novému startu mimo jiné i naše aktivity. Vlastním příkladem tak mohou stávající klienty motivovat.

V krátkém kurzu na téma Orientace na trhu práce si klienti za pomoci lektora nebo lektorky vylepší nebo napíší nový životopis, dozví se, na co se připravit při pracovním pohovoru a s odborníkem z Úřadu práce proberou pracovně právní problematiku. Při Pracovně motivační analýze s psychologem si klienti mohou ujasnit, kam na základě vnitřní motivace, vlastních schopností a vlastností dále směřovat.

Rekvalifikace přímo v léčebně

Nejnáročnější z akvitit, které v léčebných zařízeních pořádáme, jsou několikatýdenní kurzy Virtuální firmy nebo Rekvalifikační počítačové kurzy. Během 16ti lekcí Virtuální firmy se klienti naučí základy na počítači a založí si ve skupinách fiktivní firmy. Na lekcích i mimo ně pak pracují na propagačních materiálech a závěrečným vyústěním je prezentace firmy před ostatními účastníky kurzu. Výstupem z kurzu je osvědčení o absolvování. Po úspěšném absolvování Rekvalifikačního počítačového kurzu, který je zakončen testem z nově nabitých znalostí, mají klienti šanci získat certifikát akreditovaný MŠMT. Zvýšení kvalifikace v této oblasti jim může pomoci při hledání nové práce.

Do našich kurzů vstupují začátečníci i lehce pokročilí. Díky úsilí a motivaci našich lektorů a lektorek, asistentů a asistentek výuky a hlavně samotných klientů a klientek kurz často úspěšně absolvují i ti, kteří si na začátku sedali k počítači poprvé. Získání certifikátu v případě počítačového kurzu není samozřejmostí a pro řadu lidí znamená velký úspěch. Zdaleka přitom nejde pouze o osvojení nových dovedností. Klienti musí během kurzu občas překonávat sami sebe. Střídají se pocity rezignace a nezdaru s radostí z nově nabitých zkušeností a překonání překážek. Počítačové lekce vyžadují velké soustředění a opakování i v době volného času mimo výuku. Certifikát a v případě Virtuální firmy osvědčení o absolvování je tedy odměnou za snahu a vytrvalost učit se novým věcem a pracovat na sobě.

Zvládnout život po léčbě

Lidé, jejichž životy ovlivnila závislost na alkoholu, drogách, lécích nebo automatech, touží po odchodu z léčebny začít nový život. První dny, týdny i měsíce po ukončení léčby bývají nejkritičtější. Často je těžké navracet se do známého prostředí, které je spojeno s minulým životem. Někdy se klienti rozhodnou pro změnu bydliště a na jiném konci republiky pak začínají od znovu. Nový začátek nemusí vždy znamenat změnu prostředí, ve kterém se pohybují. Může se odehrát v podobě rekvalifikačního kurzu dle vlastního výběru a zaměření nebo několikaměsíčního podporovaného pracovního místa. Po absolvování kurzu (k jehož zaměření jim může dopomoci pracovně motivační analýza) si mohou zvýšit nebo úplně změnit kvalifikaci a začít dělat práci, která je naplňuje a baví, případně je lépe finančně ohodnocená. V případě podporovaných pracovních míst si mohou klienti a klientky vyzkoušet pracovní pozici u vybraného zaměstnavatele třeba i na částečný úvazek a navrátit se tak bez větších obav do pracovního procesu.

V osobním i profesním životě každého z nás je důležitá spokojenost. Pokud člověk cítí, že je užitečný a jeho existence je naplněná ve všech ohledech, snáze pak překonává těžkosti a překážky, které život přináší. Každý z nás se může někdy dostat do nesnází a někdy je zapotřebí pomocná ruka, aby člověk mohl začít znovu. Důležitá je motivace a touha věci změnit. Přeji našim klientům do nového startu dostatek síly a vůle.

Barbora Čížková, koordinátorka projektů ve společnosti Attavena