Osobní vize jako nástroj pro smysluplné naplňování života

Osobní vize jako nástroj pro smysluplné naplňování života

Na kurzech osobního rozvoje získají maminky malých dětí nové dovednosti, znalosti i zážitky. Po účasti v kurzu mají klientky možnost v rámci osobního i profesního rozvoje absolvovat následnou podporu ve formě kvalifikačních kurzů z různých oborů, pracovní praxi a nebo koučink. Kouči, se kterými naše společnost spolupracuje, jsou zkušení a dokáží klientky provést na cestě za jimi vytýčenými cíli. Koučka Jana Štěpková sděluje, jak taková cesta vypadá a proč je potřebná osobní vize.

Osobní vize je jasná, lákavá a motivující představa budoucího stavu, tedy dosažených výsledků, či smyslu a způsobu života. Osobní vize nám pomáhá efektivně vynakládat energii na cestě k naší vysněné budoucnosti a naplnění našich cílů. Vyjasněním si osobní vize dochází k eliminaci vnitřních konfliktních situací spojených s obtížnými stavy rozhodování. Postupně mizí pocity zmatku a nejistoty, zda je náš život smysluplný a zda jdeme správnou cestou.

Koučka Jana Štěpková

Osobní vize je spjata především s vlastními nejvyššími hodnotami, které jsou pro nás hnacím motorem, vlastní motivací a smyslem, proč bychom měli dělat to, co dělat chceme. Vizi si lze představit jako jakýsi magnet, který nás přitahuje vstříc námi vytyčené ideální představě budoucnosti a zásobuje nás na této cestě nezbytnou vnitřní motivací. Udává nám směr, kterým se budeme ubírat, a zároveň odpovídá na otázky, proč se daným směrem chceme vydat. Člověka bez vize lze přirovnat k plachetnici, kterou někdo vypustil na širé moře, ale předtím jí zapomněl nainstalovat plachty. Přestože je jisté, že někam dopluje, nelze určit kam. Stejně tak člověk bez vize proplouvá životem, aniž by tušil, kam jeho kroky směřují.

Pokud lidé dělají něco, v čem vidí smysl a co zároveň sami dělat chtějí, vznikne jedna z nejsilnějších motivací vůbec. Sepsaná vize kromě toho zvyšuje pravděpodobnost, že se do činnosti pustíme a nebudeme namísto ní dělat nepodstatné věci, tedy prokrastinovat. Tím se bude zvyšovat naše sebevědomí a spokojenost.

Při tvorbě vize je důležitá její autonomie, takže je konečná podoba jen na vás – vaše myšlenky, vaše slova, vaše nápady. Text vize může mít několik odstavců, nebo pouze pár odrážek. Slouží hlavně k tomu, aby ve vás vyvolal požadované asociace, myšlenky a emoce. Formulování by mělo být v přítomném čase, pozitivní a jasné. Vize by měla být vyvážená, zahrnovat všechny oblasti – kým chci být, co chci mít, co chci dosáhnout, co chci zažít, co chci po sobě zanechat.

Jana Štěpková, koučka spolupracující s Attavenou