Ukázky prací klientů v Psychiatrické léčebně v Červeném Dvoře

Ukázky prací klientů v Psychiatrické léčebně v Červeném Dvoře

V našem magazínu se často věnujeme maminkám, které se účastní našich seberozvojových kurzů. Nejen ony však zakládají virtuální firmy a vytváří prezentace, loga, vizitky a webové stránky na téměř profesionální úrovni. V tomto článku bychom vám chtěli ukázat, že ani klienti léčící se ze závislostí v PL v Červeném Dvoře, nezůstávají se svojí prací pozadu.

Jejich výchozí pozice a pracovní podmínky jsou však velmi odlišné a v mnohém o hodně těžší než podmínky, které mají pro svoji práci maminky. I když ani ony to dohromady s péčí o děti a domácnost samozřejmě vůbec nemají snadné. Velká část klientů v léčebnách se však s počítačem na našich kurzech setkává často úplně poprvé v životě. Na práci ve virtuální firmě mají pouhé dva měsíce a za tuto velmi krátkou dobu se musí naučit téměř vše, co maminky během čtyřměsíčních seberozvojových kurzů. A k tomu se navíc intenzivně účastní také terapií a aktivit, jež tvoří podstatnou část jejich léčby.

I přes tyto nelehké podmínky jsou schopni ve skupinách vytvořit a kreativně zpracovat loga a vizitky pro svoje virtuální firmy, mnohdy velmi komplexní webové stránky a v neposlední řadě také obsáhlé prezentace, které na závěr kurzu sami představí ostatním účastníkům.

No, uznejte sami, že výsledky jejich prací jsou obdivuhodné.

Petra Bosáková, lektorka z Attaveny