Podívejte se na ukázky prací klientek jarních seberozvojových kurzů

Podívejte se na ukázky prací klientek jarních seberozvojových kurzů

Semestr se semestrem sešel a účastnice seberozvojových kurzů z Českých Budějovic, Tábora, Prahy, Veselí nad Lužnicí i Jihlavy opět virtuálně podnikaly. Maminky na mateřské dovolené si v kurzu osvojují vedle měkkých dovedností, jako je time management nebo stress management, také základy v nejrůznějších počítačových programech. Naši lektoři ve výuce využívají osvědčenou metodu “virtuální firma”. Výstupy klientek vám přinášíme v obrázkové galerii.

Virtuální firma svým konceptem simuluje vše, co je potřeba k založení a rozjezdu podnikání k hlediska propagace. Skupinky tří až čtyř účastníků se domluví, jaký bude jejich záměr a vize podnikání, kterou představí i ostatním. V týmové spolupráci si vytváří vlastní logo a vizitky. Upravují fotografie, které využívají k tvorbě kalendářů, brožur a pozvánek. Do celkové propagace samozřejmě spadá i tvorba webových stránek. Pro výrobu těchto materiálů využívají účastníci kurzu nově nabytých znalostí z počítačových lekcí zaměřených na kancelářský balík Microsoft Office, grafické editory Canva a Zoner Photo Studio. Pro tvorbu webových stránek používají webové editory Webnode a Wix. Důraz je tedy kladen na kreativní činnost, práci v týmu, plánování a samostatnou práci.

Výsledky práce maminek si můžete prohlédnout v obrázkové galerii. Jejich firemní brožuryletáky, vizitky, loga, kalendáře nebo webové stránky splňují mnohdy přísná profesionální měřítka. Posuďte sami.  Na ukázky z podzimních kurzů se můžete podívat zde.