Přinášíme vám ukázku prací z podzimních kurzů

Přinášíme vám ukázku prací z podzimních kurzů

Mezi nejfrekventovanější kurzy Attaveny patří seberozvojové kurzy pro rodiče na rodičovské dovolené. Náplň kurzu je velmi komplexní. Vedle měkkých dovedností, jako jsou verbální a neverbální komunikace, time management či zvládání stresu, se osnova zaměřuje také na tzv. „tvrdé“ dovednosti. Naši lektoři jako efektivní nástroj využívají osvědčenou metodu virtuální firmy. Vybrané výstupy klientů vám přinášíme v tomto článku.

Virtuální firma svým konceptem simuluje vše, co je potřeba k založení a rozjezdu podnikání k hlediska propagace. Skupinky tří až čtyř účastníků se domluví, jaký bude jejich záměr a vize podnikání, kterou představí i ostatním. V týmové spolupráci si vytváří vlastní logo a vizitky. Upravují fotografie, které využívají k tvorbě kalendářů, brožur a pozvánek. Do celkové propagace samozřejmě spadá i tvorba webových stránek. Pro výrobu těchto materiálů využívají účastníci kurzu nově nabytých znalostí z počítačových lekcí zaměřených na kancelářský balík Microsoft Office, grafické editory Canva a Zoner Photo Studio. Pro tvorbu webových stránek používají webové editory Webnode a Wix. Důraz je tedy kladen na kreativní činnost, práci v týmu, plánování a samostatnou práci.

Výsledky práce maminek a tatínků si můžete prohlédnout v obrázkové galerii. Jejich firemní brožury, pozvánky na veletrh nebo webové stránky splňují mnohdy přísná profesionální měřítka. Posuďte sami.