Tajemné slovo „flow“

Tajemné slovo „flow“

Na semináři time managementu se dostáváme k pojmu FLOW. Co se vlastně pod tímto tajemným slovem skrývá?

Odpovězte si na nejprve na 2 otázky:

  • Jaké činnosti dělám opravdu ráda? Co mě baví?
  • Jaká činnost mě pohltí natolik, že zapomínám na čas a dění kolem sebe?

Pokud jste našli činnosti, které tyto podmínky splňují, a pokud ještě dokážete odpovědět kladně na otázku: Má tato činnosti smysl? – objevili jste u sebe to, co vám přináší FLOW.

Pojem používaný posledních 20 let zavedl maďarský psycholog Mihaly Csikszentmihalyi. On sám tento jev popisuje jako stav optimálního prožívání.

Je to stav plynutí, kdy jsme naprosto ponořeni v dané činnosti, jsme tvořiví, plně soustředění, pracujeme s lehkostí. Flow prožívá každý z nás při něčem jiném, pro jednoho je to pečení dortů, pro druhého hraní šachů, třetí se najde při zpracovávání detailních analýz a tak bychom mohli pokračovat.  Společnými atributy flow  pak jsou:

  • je to náročnější aktivita, která vyžaduje jistou dovednost. Není to jednoduché, ale ani příliš složité. Je to pro nás výzva, o které však vím, že ji zvládnu
  • baví mě to
  • jsem plně teď a tady, pohlcení činností – rušivé myšlenky jsou pryč – přestávám se zaobírat sebou
  • vím, co mám dělat (jasné cíle) a dostávám okamžitou zpětnou vazbu
  • nevnímám čas, mám pocit, že velmi rychle utekl
  • vím, že to má smysl
  • vidím výsledek své práce

Vše prostě přirozeně a naplněně plyne…

Překvapivě zažíváme flow poměrně často. Nemusí se jednat o hodinové činnosti, ale i kratší úseky. Lidé, kteří zažívají stavy flow při své práci, jsou šťastní, dělají to, co je naplňuje.  Při flow navíc nedochází k úbytku energie, ale naopak vás tyto činnosti energizují, nabíjí. Kdo zažívá flow běžně a ani o tom neví, jsou naše děti. Hlavně ty menší. Jsou plně ponořeny do svých her, stavění hradů či malování obrázků. Od nich bychom se mohly učit, jak na to. My jsme tento pocit prožívali často, uměli jsme se naplno ponořit, soustředit se, jen nyní si myslíme, že naráz toho musíme stíhat hodně. Ale flow u x věcí naráz prostě nezažijeme.

Jak  tedy na flow?

Vědět, co mě přitahuje

Každý zažívá flow při jiných činnostech. Hodně lidí baví řešení složitých problémů – ať už se jedná o sestavení nového algoritmu, či třeba vyřešení problému, se kterým přichází klient. U někoho jsou to kreativní činnosti – vymýšlení marketingové kampaně a někdo zase flow zažije u přesné účetnické práce. Jedna z účastnic semináře mi s energií hlase líčila, jak úžasné jsou kontingenční tabulky a jak miluje, když s nimi pracuje.  Spousta lidí zažívá flow u svých koníčků – pletení svetrů, renovování nábytku či cokoliv dalšího.

A když vím, co je to „moje“, tak je třeba snažit se tyto činnosti co nejvíce dělat. Zapojovat se do projektů, kde mohu využít toho, co dělám opravdu rád/a. Roztáčí se tak spirála úspěchu – dělám to, co mě baví – dělám to často – zdokonaluji se v tom – baví mě to – a tak dál.  Nastává tak ideální stav – dělám rád svoji práci, lkterá mě naplňuje.

Jasné zadání

O naší pozornost soupeří celá řada věcí. Pokud však máme jasné zadání, máme cíl, víme přesně co dělat, je pro nás snazší nesejít z cesty.

Čím jasnější je cíl, čím lépe si ho umíme představit, tím lépe odoláváme rušivým podnětům. Jde o to napsat si konkrétní činnosti – co budete dělat. Něco jiného je „připravovat konferenci“ a něco jiného  je přesný soupis toho, co skutečně uděláte – konkrétně komu zavolat, připravit rozpočet atd.

Na souhře flow a koncentrace je totiž velmi zajímavý  vztah. Cesta nevede jen od flow ke koncentraci, ale i naopak.  Pocit flow se tak může dostavit i při činnostech, které nás zprvu nebavily, ale dokázali jsme je zvládnout bez vyrušování a s plnou pozorností.

Flow však nikdy nezažijeme při rozptýlené činnosti, základem je naučit se koncentrovat, tedy naučit se věnovat jedné věci. Multitasking prostě nefunguje.

Jitka Štádlerová, externí lektorka Attaveny