Udržet svůj rozpočet na uzdě přináší hlavně klid a pohodu, říká expertka na finance

Udržet svůj rozpočet na uzdě přináší hlavně klid a pohodu, říká expertka na finance

Vánoce nepřinášejí jen pohodu u rodinného krbu, někomu mohou kvůli své finanční náročnosti přivodit pár dalších vrásek na čele. Nejen o tom, jak zkrotit vzpírající se rozpočet na uzdě, píše v dnešním příspěvku finanční poradkyně a externí lektorka kurzů osobního rozvoje Attaveny Eliška Valaščíková.

Finanční rodinný rozpočet má pro někoho možná překvapivě svá jasně daná pravidla. Žijeme v 21. století, přesto tato pravidla téměř nikdo nezná, neučili jsme se je běžně ve školách. A možná i proto spousta lidí s vlastním či rodinným rozpočtem nenakládá často dobře; díky tomu si nesplní své sny, nežijí či nebydlí podle svých představ, nesměřují k finančně spokojené budoucnosti, ale naopak se mohou v některých případech dostat až do dluhové pasti. Protože pokud budou mít svůj finanční rodinný rozpočet správně pod kontrolou, mohou tím velmi elegantně řešit jak otázku bydlení, odkládání peněz na své budoucí sny, ale hlavně mohou být finančně v pohodě a v klidu.

Čím dříve každý z nás pochopí, jak se co nejlépe starat o své peníze, tím lépe na tom budeme v budoucnu. Obecné základní pravidlo pro nastavení svých výdajů přitom není tak složité – stačí si ohlídat, do čeho vaše každoměsíční výdaje směřují. Maximálně 40 procent by mělo sloužit na běžnou spotřebu, maximálně 30 procent na výdaje spojené s bydlením, maximálně 20 procent na rezervu sloužící na střednědobé až dlouhodobé cíle a potřeby (též rentu) a maximálně 10 procent pak na krátkodobou běžnou rezervu. A právě z těchto kroků se pak odvíjí i to, jak může vypadat finančně dobře odpovídající úroveň bydlení (nastavená dle příjmů a výdajů), aby si např. člověk nežil nad poměry a neohrožoval tím svou budoucnost nebo dokonce nemířil do dluhové pasti.

Eliška Valaščíková

A právě z uvedených důvodů téma „jak se naučit pracovat se svými financemi?“ bylo hlavní myšlenkou, na kterou jsme se s maminkami při našem semináři zaměřily. Mé zkušenosti s maminkami jsou jen ty nejlepší. Školím i jiné skupiny, ať už na základních školách, středních školách a ve firmách. Velký rozdíl shledávám už v tom, že maminky jsou na našem setkání zcela dobrovolně, chtějí se vzdělávat a posouvat. Jsou mimořádně zapálené do tématu, rády o uvedených věcech diskutují, baví je řešení konkrétních věcí a příkladů přímo z praxe a ze života, protože spoustu z nich už často nejednou řešily. Co je pro ně naopak překvapující, je otázka, jak je naopak náročné se ve financích vůbec dobře vyznat nebo ještě lépe, jak rozpoznat toho správného člověka, který vám poradí.

Obecně jsme řešily spoustu zajímavých praktických témat a za seminář jsme nahlédly mimo jiné do práce s finanční bilancí (jak pracovat se svými příjmy a výdaji), či jak pracovat s penězi v situacích, kdy váš příjem je dočasně snížený. Na semináři mluvím i o tom, jaké úvěry jsou dobré a jaké ne, jak správně odkládat a spořit peníze na všechny možné budoucí výdaje včetně důchodu. Jelikož finance nejsou jen o práci s výdaji, ale i o ochraně před nepředvídatelnými životními situacemi, ukázaly jsme si, jak se připravit na tyto události, které mohou zapříčinit výpadek příjmu, ať už jde o úraz, nemoc, invaliditu, ztrátu zaměstnání, jak se správně zabezpečit na cesty do zahraničí, jak ochránit majetek, ale i to, jak je důležité řešit svou odpovědnost, ať už při pracovní činnosti nebo v běžném občanském životě. Z celé naší skupiny, kterou jsem školila, jsem cítila ohromnou energii a mimořádně pozitivní atmosféru. Můj velký obdiv mají maminky i za to, jak skvěle spolu spolupracují, jak touží po tom chtít udělat v životě nějakou pozitivní změnu, něco nového se naučit, ať už pro vlastní osobní rozvoj, či díky uvedenému získat i možnost zajímavější budoucí práce.

Ing. Eliška Valaščíková, EFA, externí lektorka Attaveny