Na kurzu jsem si zvýšila pracovní sebevědomí, říká klientka Kateřina v dalším díle našeho video seriálu

Na kurzu jsem si zvýšila pracovní sebevědomí, říká klientka Kateřina v dalším díle našeho video seriálu

Ve třetím díle video seriálu, který mapuje cestu klientek vzdělávacími a seberozvojovými kurzy, nás zajímal příběh Kateřiny z Tábora. Natáčeli jsme v průběhu celého semestru. Byli jsme u vstupu účastnice do kurzu, strávili jsme s ní dva víkendy na tematických workshopech a několikrát jsme navštívili i výuku.

V prvním díle jsme sledovali cestu klientky Aleny kurzem osobního rozvoje, ve druhém pak příběh Martiny, která prošla kurzem Online marketingu v praxi. V nejnovějším díle se můžete dozvědět něco o mamince Kateřině, která úspěšně absolvovala seberozvojový kurz v Táboře. V něm si maminky a tatínkové na mateřské a rodičovské dovolené osvojí základy v programech MS Office, naučí se založit si webové stránky, proniknou do grafického programu a vyzkouší si prezentovat svojí virtuální firmu před větším počtem posluchačů.

Jaké důvody vedly Kateřinu k rozhodnutí přihlásit se do kurzu? Jaké měla na začátku od kurzu očekávání? A co nového o sobě během kurzu zjistila? To vše a ještě mnohem více se dozvíte v nejnovějším díle našeho video seriálu.

Marek Bartoš, Attavena