Co se děje v létě na Attě

Co se děje v létě na Attě

Během roku jsou pro koordinátorky i lektory/ky měsíce vytíženější i poklidnější. Pro koordinátorky bývá nejkritičtější leden, kdy se odevzdávají monitorovací zprávy projektů a zároveň připravují zahájení nových kurzů. V tomto období většina z nich neví, kde jim hlava stojí a zda ji ještě mají na krku. Jakmile jsou zprávy odevzdány a kurzy zahájeny, mohou svou pozornost přenést od tabulek, čísel a papírů opět ke klientům a klientkám a jejich potřebám. Ani tehdy není o práci nouze. Jakou podobu má tedy v nabitém roce léto?

Přestože si v létě vybíráme většinu dovolených a standardně neběží žádné velké kurzy pro maminky, jedno má léto, konkrétně červenec, s lednem společné: monitorovací zprávy. Za každý půl rok je potřeba zhodnotit, sepsat a odevzdat Ministerstvu práce a sociálních věcí zprávu o počtu klientek i množství hodin, které jsme jim věnovali a také kolik peněz a za co jsme z rozpočtu utratili. Práce koordinátorek tedy netkví pouze v plánování a organizování kurzů, nemalou měrou se zabývají také administrativními úkony – dokumenty, tabulkami, databázemi, smlouvami. V létě bývá v monitorovacích zprávách údajů a dat často ještě více než v zimě, protože zhodnocujeme a ukončujeme i podzimní kurzy, které přesahují do dalšího sledovaného období.

Letošní léto jsme pro vás navíc připravili krátké kurzy, které tematicky rozšiřují dlouhodobé kurzy. Protože naším cílem je pomoci různým skupinám lidí s návratem do zaměstnání, zaměřili jsme svou pozornost na témata přímo související s nástupem do práce. Jeden takový kurz by měl v příštích dnech probíhat na Domažlicku. Náplní kurzu je kromě obvyklého vylepšení životopisu, přípravy na pohovor a pracovně-právní problematiky také motivační analýza s psychologem, time management, neverbální komunikace, práce s trémou a prezentační dovednosti. Ve čtyřech dnech a během dvoudenního workshopu získáte svůj profesní směr, naučíte se využívat čas i pro naplnění vlastních potřeb a zdokonalíte se ve vystupování před lidmi. Kurz na podobné téma proběhl v červenci i v Pelhřimově v Rodinném centru Krteček, kde si účastnice vyšperkovaly životopis, probraly vlastní možnosti a připravily se na pohovor. Po čtyřech lekcích a individuálních konzultacích s lektorkou odcházely s pocitem, že vytoužená práce nezůstane pouze v říši snů.

Kromě těchto krátkých kurzů se během léta konají v několika městech Jihočeského kraje a Vysočiny naše příměstské tábory. Tábory si vzhledem k pracné organizaci a vysokému počtu míst konání vysloužily vlastní tým koordinátorek. Ty musí zajistit celý proces od přihlášek a vyplněných dokumentů od zájemců, přes přijímání pečujících osob, vystavování smluv až po samotnou organizaci v místě, kde je třeba zajistit stravu i táborové vybavení. Není vždy jednoduché sehnat v létě stravovací zařízení, které vám během jednoho týdne poskytne stravu pro 10 – 15 dětí na každý den. I rozvoz vybavení ze sídla naší společnosti na místa konání táborů vyžaduje propracovanou logistiku a z týmu pomáhá každý, kdo může. Pro koordinátorky je to organizačně náročné, výsledkem jsou ale spokojené děti a klidní rodiče, kteří vědí, že je o jejich ratolesti dobře postaráno.

Nemalou součástí letního období je také příprava bezmála pětiměsíčních podzimních kurzů, které začínají v polovině září. Jakmile máme dohodnuté lektory a naplánované kurzy, snažíme se trochu zviditelnit. Již od května či června o sobě dáváme vědět na sociálních sítích a využíváme i prostředků přímé propagace v místech realizace kurzů. V praxi to vypadá tak, že v daných městech i přilehlých obcích vylepujeme plakáty na obecní vývěsky, letáčky necháváme v mateřských školách, obchodech i u lékařů a někdy oslovujeme maminky přímo na ulici. Tento podzim se v Jindřichově Hradci, Domažlicích, Pelhřimově, Strakonicích, Suchdole nad Lužnicí, Českých Budějovicích, v Borovanech a Veselí nad Lužnicí konají kurzy naposledy. Využijte poslední šanci a přihlaste se na kurz, který vás posílí v přesvědčení o tom, co chcete nebo naopak nechcete dělat. My vás obohatíme o nové dovednosti a vy s naší pomocí odkryjete a správně uchopíte své schopnosti. Budeme se na vás v září těšit!

Barbora Čížková, koordinátorka Attaveny