Gramatické přehmaty očima lektora počítačového kurzu – část 2.

Gramatické přehmaty očima lektora počítačového kurzu – část 2.

Jedním z témat, kterému se v našich počítačových kurzech také věnujeme, je používání Gmailu. Klienti si osvěží rozdíl mezi kopií a skrytou kopií, naučí se, jak nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti, a dozví se rozdíl mezi štítky a složkami. Při psaní e-mailů se však lektorovi přímo nabízí další gramatická vsuvka, a to konkrétně čárky. Psaní čárek čas od času zamotá hlavu i zkušeným češtinářům, natož pak běžnému laikovi. My se v tomto článku zaměříme na psaní čárek v oslovení a závěrečném pozdravu nejen v e-mailové komunikaci.

Patrně každý pisatel ví, že po oslovení píšeme čárku. Pokud je však součástí oslovení také pozdrav (např. „Dobrý den,“) nesmíme zapomenout oddělit jméno adresáta čárkou z obou stran. Tedy takto:

Oslovení „Vážená paní Kočerová,“ je však zdvořilejší a v případě zasílání životopisu samozřejmě i vhodnější.

V závěru e-mailu pak často čárku pisatelé uvádí zbytečně. Končíme-li e-mail větným sdělením (např. „Přeji Vám krásný den.“), napíšeme klasicky tečku na konci věty. Po nevětné frázi typu „S pozdravem“ či „S přáním hezkého dne“ však již čárku nepíšeme. Závěr našeho e-mailu by tedy mohl vypadat např. takto:

Chybějící čárka v oslovení nebo naopak nadbytečná čárka v závěrečném pozdravu jistě dobrý dojem v motivačním dopisu neudělá. Našim klientům se ale tato znalost určitě hodí i pro běžnou firemní či osobní komunikaci. Tak pišme hezky česky!

Pokud by vás zajímaly další gramatické přehmaty, přečtete si první část ,která vyšla v našem magazínu už dříve.

Petra Bosáková, lektorka Attaveny